Narkotest av utelivsansatte

Neste år kan svenskene teste om de ansatte bruker narkotika. Norsk LO er skeptisk.

Den svenske fagforeningen for restaurant- og hotellansatte har inngått en avtale med arbeidsgiverforeningen SHR. Fra 1. april neste år kan arbeidsgiverne i hotell- og restaurantbransjen i Sverige teste sine ansatte for narkotikamisbruk, melder Hotellrevyn

- Narkotikatestingen skal kun utføres hvis det foreligger mistanke om misbruk eller hvis det er grunn til å frykte for sikkerheten på utestedet, for eksempel dersom en frykter at utestedet kan bli et treffsted for kjøp og salg av narkotika, eller hvis den ansatte utgjør en fare for andre ved å utføre jobben sin i påvirket tilstand, forteller Göran Andersson, ombudsmann i den svenske arbeidsgiverforeningen SHR.

- Så lenger arbeidsgiveren er medlem av SHR, kan han eller hun teste de ansatte. Dette gjelder bartenderer, dørvakter, kelnere, cafémedarbeidere, stuepiker - alle som jobber på et arbeidssted hvor arbeidsgiveren er medlem hos oss.

Andersson mener likevel at arbeidstakerne ikke tvinges til å la seg teste.

- De som ikke vil la seg teste, må delta på et rehabiliteringsprogram. Men narkotikatester er dyre, og jeg tror ikke at arbeidsgivere vil gjøre dette bare for å plage folk. Vi har forsøkt å utarbeide en avtale hvor folks privatliv ikke skal krenkes unødvendig.

Ombudsmannen mener likevel at det ikke nødvendigvis er en privatsak hva arbeidstakerne gjør på fritida si.

- Mange narkotiske stoffer har lange ettervirkninger. Dessuten er de ulovlige, noe som gjør at i motsetning til alkohol, har du et misbruksproblem fra første stund.

Tor Andersen, leder i LOs arbeidslivsavdeling er skeptisk til avtalen.

- Det strider mot norsk lov å ha en generell godkjenning om narkotikatesting på arbeidsplassen, sier han til Hotell- og Restaurantarbeideren.

Hilde Solheim er

kommunikasjonsdirektør i Resiselivsbedriftenes landsforening (RBL), som er Norges motstykke til SHR i Sverige. Solheim ser at det foreløpig ikke finnes planer om å inngå  avtaler om narkotesting av ansatte i utelivsbransjen i Norge.

- Såvidt meg bekjent, eksisterer det ingen slike planer, sier hun.

Dersom en slik avtale skulle blitt inngått i Norge, ville det bety at de fleste av de som jobber i hotell-, restaurant- og utelivsbransjen ville måtte la seg narkotikateste.

Hotell- og Restaurantarbeiderforbundets nestleder i Norge, Clas Delp, forteller at det ikke er planer om en liknende avtale i Norge.

- Det har aldri vært diskutert, verken internt hos oss eller med arbeidsgiverne.

.

Tvangstesting: Dersom de ansatte nekter å la seg narkoteste, må de gjennomgå et rehabiliteringsprogram.