RISIKOFYLT: Injisering av heroin er en risikofylt inntaksmåte og en viktig grunn til Norges mange overdosedødsfall, skriver artikkelforfatteren.

Foto: Sara Johannessen / NTB Scanpix
RISIKOFYLT: Injisering av heroin er en risikofylt inntaksmåte og en viktig grunn til Norges mange overdosedødsfall, skriver artikkelforfatteren. Foto: Sara Johannessen / NTB ScanpixVis mer

Debatt: Rus

Narkotikapolitikk er helsepolitikk

En viktig grunn til Norges mange overdosedødsfall er at injisering av heroin, en risikofylt inntaksmåte, er vanligere her.

Meninger

Stormberg-gründer Steinar J. Olsen har gitt mange mennesker med rusproblemer muligheten til et nytt liv. Men analysen om at norsk narkotikapolitikk har vært uforandret siden 1968 bommer han på.

Det er en utbredt misforståelse at norsk narkotikapolitikk best beskrives som en «krig mot narkotika», og at straff er det foretrukne virkemiddelet i møte med mennesker med rusproblemer. Avhengighetsproblematikk er først og fremst helsepolitikk. Pasientrettigheter, nær 8000 pasienter i Legemiddelassistert rehabilitering (LAR), rundt 33.000 i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), sprøyterom, sprøyteutdeling og mange lavterskeltilbud vitner om dette.

Pernille Huseby
Pernille Huseby Vis mer

Det har også vært en betydelig endring i måten vi møter narkotikalovbrudd på. Alternative reaksjoner, andre reaksjoner enn fengselsstraff, har blitt vesentlig utbygget. Narkotikaprogram med domstolskontroll, der tunge misbrukere med en lang kriminell karriere får rusbehandling og rehabilitering, ble i 2016 en nasjonal ordning. Muligheten for straffegjennomføring i behandlingsinstitusjon, såkalt §12-soning, elektronisk kontroll (EK) og påtaleunnlatelse med vilkår om rusfrihet er andre eksempler.

Vi deler bekymringen for de mange overdosedødsfallene. Det kan være livsfarlig å være rusavhengig. Både i Norge og i Europa dør om lag to prosent av de tyngste brukerne av ulike årsaker hvert år. Dødelige overdoser er en av dem. En viktig grunn til Norges mange overdosedødsfall er at injisering av heroin, en risikofylt inntaksmåte, er vanligere her. En annen er at vi har et godt helsevesen, som bidrar til å redusere dødeligheten av andre sykdommer i denne gruppa. Rutinene knyttet til registreringen av narkotikarelaterte dødsfall varierer også fra land til land, og det er derfor krevende å sammenlikne statistikk på tvers av landene. Dette er også en av grunnene til at EUs narkotikabyrå har gått bort fra dette.

Likevel: Ett overdosedødsfall er ett for mye. Disse dødsfallene er mulige å forebygge. Risikoen er høyest rett etter endt behandling eller løslatelse fra fengsel. Tett oppfølging av mennesker på vei ut av institusjon er avgjørende. Forlengelse av overdosestrategien er også et viktig tiltak. I tillegg må vi tenke mer langsiktig, som tilbud om egnet bolig, nettverk og utdanning eller jobb. Et mer tilpasset LAR og tyngre vektlegging av langsiktig oppfølging og rehabilitering vil bidra til å redusere narkotikadødeligheten i Norge. Vi trenger også flere som Stormberg-Olsen, som gir mennesker med rusproblemer en real sjanse til å få et godt og verdig liv!