Narrespill om innvandringen

JEG TAKKER kommunalminister Erna Solberg for hennes svar på min artikkel, der jeg stilte spørsmålet: Går innvandringen bra? Kommunalministerens svar er et rungende ja! Hun sier at Regjeringen har «for eksempel innført introduksjonsprogram og rett og plikt til norsk med samfunnskunnskap». Ja, da går det nok helt sikkert bra. Men det var helt andre problemer enn norsk og samfunnskunnskap jeg tok opp i min artikkel. Jeg er selv innvandrer og pekte på gettoutviklingen i byene, segregasjonen i skolevesenet med «norske» og «innvandrerskoler», arbeidsmarkedets innvandrerproletarisering, problemene med folketrygdsystemets finansieringsgrunnlag osv. Kommunalministeren skrover at det var mye i min artikkel hun er fristet til å kommentere, men hun motstår fristelsen. Derimot presiserer hun i overskriften at den pågående innvandringen er ønsket, at den ikke er noe vi kan velge bort, og at Regjeringens politikk er «målrettet og fokusert». Er det ikke «god dag mann, økseskaft» slikt heter på godt norsk?

MIN ENESTE hensikt med artikkelen var å peke på en del problemer og stille noen spørsmål. For å sitere en stor nordmann (Ibsen): «Jeg spørger kun, mitt kall er ei at svare.» Det kallet er myndighetene betalt for og kommunalministeren valgt for.