Nasjonale prøver og offentligheten

NASJONALE PRØVER: Dagbladet antyder i sin leder 22. januar at undertegnede skulle ønske å redigere mediene for å hindre oppmerksomhet omkring dårlige skoleresultater. Dette er selvsagt ikke riktig. Mediene må selv ta stilling til hvordan de vil omtale resultatene av nasjonale prøver. Det Kunnskapsdepartementet, KS, Elevorganisasjonen og Utdanningsforbundet vil vurdere fram mot neste høst er hvordan vi kan forebygge feiltolkninger og misvisende rangeringer. Kunnskapsdepartementet ønsker ingen innstramming i dagens offentlighetslov. Nye informasjonstiltak skal skje innen rammen av denne, selv om det kan være ulike syn på dette blant organisasjonene.

Å rangere skoler ut i fra de nasjonale prøvene vil i de fleste tilfeller gi et feilaktig bilde av forskjellen mellom de enkelte skolene. Dette er bakgrunnen for at verken nåværende eller tidligere regjeringer ønsker rangering. I det siste budsjettforslaget Bondevik-regjeringen hadde ansvar for, skrev de blant annet dette om de nasjonale prøvene: «Departementet vil og vurdere om det er mogeleg å offentliggjere resultat på ein slik måte at rangering blir endå vanskelegare enn no.»

Kunnskapsdepartementet ønsker ikke mer hemmelighold for å unngå dette, men har tro på at mer kunnskap og bevissthet om god og dårlig bruk av prøvene vil være viktig.