Nasjonalgalleriet må oppgraderes

Nasjonalgalleriet er sterkest prioritert i den såkalte museumsmeldingen som to regjeringer nå står bak. - Nasjonalgalleriet må oppdateres. Det har ingen fasiliteter, ikke engang en kafé, sier stortingsrepresentant Ola T. Lånke.

Ap-regjeringen har ikke tatt noen forbehold til stortingsmeldingen om arkiv, bibliotek og museer. Den ble framlagt av den forrige regjeringen i 1999.

Fredag kommer familie-, kultur- og administrasjonskomiteen i Stortinget med sin innstilling.

- Det er satt en tidsplan for plan, prosjektering og bygging av nytt museumsbygg på Tullinløkka mellom 2001 og 2005, først og fremst som et administrasjons- og serviceanlegg for Nasjonalgalleriet, sier saksordfører Ola T. Lånke (KrF).

- Nasjonalgalleriet er svært lite oppdatert når det gjelder fasiliteter.

I planene ligger flytting av Historisk museum i tilknytning til Middelalderparken og flytting av Museet for samtidskunst til Tullinløkka.

- Hva med arkitektfirmaet Telje-Torp-Aasens vinnerutkast til museumsutbyggingen på Tullinløkka?

- Innstillingen sier ikke noe om det. Men man er innstilt på at byområdet mot Universitetshagen holdes åpent, slik at man med et nybygg på tvers kan ramme inn de eksisterende museene.

- Penger?

- Med arkiv, bibliotek og museer regner vi med 414 millioner kroner de neste fem årene. Av dem skal 202 millioner gå til museene. I tillegg er det forventninger om at det i alt skal brukes 700 millioner kroner til å løfte museumssektoren. Samlet regner man med 3,8 milliarder til kulturinstitusjoner i Norge de neste ti årene, sier Ola T. Lånke.