NASJONALGALLERIET: Nasjonalmuseets direktør, Karin Hindsbo, orienterer om mulige planer for Nasjonalgalleriets fremtid. Kulturminister Trine Skei Grande og direktør i Sparebankstiftelsen DNB André Støylen er også til stede. Video: NTB Scanpix Vis mer

Debatt: Nasjonalgalleriet

Nasjonalgalleriet skal bli et åpent og levende hus for publikum, med kunsten i sentrum

Den beste måten å ære Nasjonalgalleriet og bygningens nasjonsbyggende historie på, er å gjøre huset åpent og tilgjengelig for alle som vil besøke det.

Meninger

Min drøm er at Nasjonalgalleriet blir et sted der folk skal få oppleve kunst på nært hold, både gjennom utstillingene på veggene, men også fordi det skapes kunst der. I dag er omtrent halvparten av arealet i Nasjonalgalleriet ikke tilgjengelig. I øverste etasje håper jeg det om noen år vil være fullt av unge kunstnere som skaper og viser fram kunsten sin.

Underetasjen vil kunne romme kafeer og formidlingsområder. Nå går Sparebankstiftelsen DNB og Nasjonalmuseet i gang med å finne ut hvordan vi på best mulig måte kan bruke bygningen framover slik at den blir til glede for flest mulig.

For Nasjonalgalleriet er vårt. Og det skal være et åpent hus. Bygningen har lange tradisjoner og har vært viktig i vår nasjonsbygging. Målet vårt er å skape nye historier i bygget som er en så viktig del av historien om Norge. Den beste måten å ære Nasjonalgalleriet og disse tradisjonene på, er å gjøre huset åpent og tilgjengelig for alle som vil besøke det. Kunsten og kulturen skal strekke seg etter folk, mot forskjellige grupper og på nye måter. Nasjonalgalleriet skal brukes til både å formidle og å skape kunst. Derfor er det viktig at perioden Nasjonalgalleriet er stengt i forbindelse med flyttingen blir så kort som mulig.

I Jeløya-erklæringen lover vi å bevare Nasjonalgallet som kunstarena. Nå har vi kommet et steg nærmere å oppfylle dette løftet. Nasjonalgalleriet skal bli et åpent og levende hus for publikum, med kunsten i sentrum.

Jeg gleder meg til å følge prosessen videre når Sparebankstiftelsen DNB og Nasjonalmuseet nå skal lage et konkret prosjektforslag. De har store ambisjoner om å styrke formidlingen for barn og unge, særlig om å knekke ungdomskoden. På området kunst- og kultur er det behov for flere tilbud til denne gruppen.

Med kunsten i sentrum kan en rehabilitering og videreutvikling bevare tradisjonene og bygningen i tillegg til å åpne for nye muligheter for de skapende kunstnerne. Å finne balansen mellom nytt innhold og byggets historie og arkitektur blir en viktig oppgave.

Gjennom nytt innhold skal Nasjonalgalleriet videreutvikles og gjøres levende og relevant, også i framtida. Forprosjektet er i gang, og når vi nå skriver de første ordene i et nytt kapittel om Nasjonalgalleriet, har vi ikke tenkt til å sette punktum med det første.