USIKKER GALLERIFRAMTID: Det er ikke gitt at det blir kunst i Nasjonalgalleriet etter 2020. Etter at Stortinget har vedtatt et nytt Nasjonalmuseum, er framtiden for det ærverdige bygget høyst usikker. Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
Foto: Aleksander Andersen / NTB scanpix
USIKKER GALLERIFRAMTID: Det er ikke gitt at det blir kunst i Nasjonalgalleriet etter 2020. Etter at Stortinget har vedtatt et nytt Nasjonalmuseum, er framtiden for det ærverdige bygget høyst usikker. Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design Foto: Aleksander Andersen / NTB scanpixVis mer

Statsbudsjettet kultur- 25 millioner ekstra til Nasjonalmuseet

Nasjonalmuseet får 25 millioner ekstra for å flytte

Fortsatt usikkert hva som skjer med Nasjonalgalleriet. 

(Dagbladet): I dag ble regjeringens forslag til statsbudsjett lagt fram.

Forslaget til kulturbudsjett er på til sammen 13,5 milliarder kroner. Dette er 465 millioner kroner høyere enn 2016, en økning på 3,6 prosent, melder kulturdepartementet på sine nettsider.

Blant postene på budsjettet foreslår regjeringen å bruke 25 millioner kroner til oppgradering av museumsanlegg. De vil også å øke bevilgningen til Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design for å forberede flyttingen av museets kunstsamlinger til nye magasiner og utstillingslokaler på Vestbanen.

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design fikk i fjor 287 800 000 kroner. Nå er bevilgningene til museet foreslått flyttet til en ny post under «Det nasjonale museumsnettverket» og det er foreslått å sette av 312 900 000 kroner til museet.

Utgiftene til byggeprosjektet til Nasjonalmuseets nybygg på Vestbanen bevilges over Kommunal og moderniseringsdepartementets budsjett.

- Vi er godt fornøyd med forslag til tilskudd for 2017. Vi har i stor grad fått gjennomslag for våre varslede behov for midler til flytteforberedelser og andre utviklingstiltak fram mot det nye museet på Vestbanen, sier direktør ved Nasjonalmuseet Audun Eckhoff.

Usikker bruk av Nasjonalgalleriet

Det har i lengre tid vært debatt om framtida til det eksisterende Nasjonalgalleriet på Tullinløkka.

Stein Erik Hagen hadde inngått en samarbeidsavtale med Nasjonalmuseet med intensjon om at hans Canica-samling skulle stilles til disposisjon for det nye museet. Men mye på grunn av den uavklarte situasjonen til det gamle Nasjonalgalleriets framtid, trakk Hagen seg fra samarbeidet.

Statsbygg har ønsket å lage et byuniversitet i området og foreslått at Kulturhistorisk museum overtar Nasjonalgalleriet når museet flytter til Vestebanetomten.

Kulturbudsjettet legger ingen føringer for videre kunst bruk av de ærverdige lokalene på tullinløkka, men skriver «Fram til 2020 er museets prioriterte oppgaver å forberede flytting og utvikle innhold i det nye Nasjonalmuseet. Aktivitetene i eksisterende arenaer i Oslo vil suksessivt trappes ned».

Driften ved Nasjonalgalleriet skal imidlertid videreføres ut 2017.

Kulturministeren ikke tilstede

Statsbudsjettet ble lagt fram torsdag uten kulturminister Linda Hoftad Helleland (H). De ulike statsrådene deltar vanligvis på presentasjonen av egne budsjetter, men i år skal Helleland isteden innlede på konferansen «Sport at the Service of Humanity» i Vatikanstaten.