Nationaltheatret får refs av Arbeidstilsynet

Knusende rapport.

FÅR KRITIKK: En ny rapport gir arbeidsmiljøet ved Nationaltheatret en knusende dom. Foto: NTB scanpix
FÅR KRITIKK: En ny rapport gir arbeidsmiljøet ved Nationaltheatret en knusende dom. Foto: NTB scanpixVis mer

(Dagbladet): I januar i år gjennomførte Arbeidstilsynet tilsyn hos Nationaltheatret og fant flere brudd på arbeidsmiljøloven. Funnene er lite lystig lesning for ledelsen ved det tradisjonstunge institusjonsteateret:

• Teateret har ikke i tilstrekkelig grad iverksatt nødvendige tiltak for å sikre at arbeidstakere ikke blir utsatt for uheldige belastninger og at sikkerhetshensyn blir ivaretatt. Ifølge rapporten jobber lydpersonale og scenemestere 60 til 80 timer i uka i innspurten av produksjoner, og får ofte sen beskjed om endringer av planer.

• Det er ikke iverksatt nødvendige tiltak for å sikre at arbeidstakere får mulighet til selvbestemmelse, innflytelse og faglig ansvar, og ikke utsettes for utilbørlig opptreden. Produksjonshåndboka etterleves i praksis bare delvis.

• Det er ikke i tilstrekkelig grad iverksatt nødvendige tiltak for å sikre medvirkning og samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter. Tilsynet har mottatt opplysninger om at verneombudet ved teateret opplever stort press om ikke å si fra om forhold som gjør at arbeidsmiljøet blir uforsvarlig.

• Det er heller ikke iverksatt tiltak som sikrer at bruk av midlertidige ansettelser blir drøftet med tillitsvalgte. Arbeidstilsynets dokumentasjon viser at Nationaltheatret har folk som har gått i midlertidige ansettelser over flere år, og ofte får de ikke beskjed om forlengelse før rett før avtalt periode går ut.

Vil jobbe med forbedringer Marta Færevaag Hjelle er nyansatt som direktør ved Nationaltheatret, med kun halvannen måned i sjefsstolen. Hun avviser at funnene i rapporten er graverende, men forteller at teatret behandler dette med det dypeste alvor.

- Jeg ser ikke på disse problemene som så ekstreme. Arbeidslivet har topper og bølgedaler, og dette er noe av det vi må jobbe med, sier hun til Dagbladet.

Hun forteller at alle funnene i rapporten som omhandler deler av teatret, var kjente for ledelsen fra før av.

- Det er problemstillinger som er kjent, som vi jobber med og dette er tatt tak i fra vår side, sier hun.

Hjelle sier at hun vil forsøke å redusere bruken av midlertidig ansatte, hun vil også imøtekomme de ansatte som har rapportert inn at de opplever press om ikke å si fra om uforsvarlig arbeidsmiljø.

Hjelle har nå forfattet et tilsvar til tilsynsrapporten som ble sendt Arbeidstilsynet sist mandag.

- Dette er en rapport som er gjort på deler av organisasjonen vår. Vi har skrevet et svar som justerer inntrykket noe.