Nav - et feilgrep?

De svære omveltningene Nav-reformen krever, kan bidra til å svekke befolkningens tillit til at institusjonen vil oss vel.

Steinar Westin, fastlege og

professor i sosialmedisin,

NTNU i en kronikk i Dagbladet

«Noe er riv ruskende galt når man står der, som normalt oppegående og gråter av frustrasjon ved en åpen fellesskranke der alle kan ta del i ditt ærend. Det er kanskje skammelig å klage, men jeg skjønner ikke helt hvor tanken med NAV kommer. Jeg må fortsatt forholde meg til tre helt atskilte instanser som tilfeldigvis gjør hverandres skranketjeneste.

NAVlen«Det er faktisk et positivt utslag av denne krisen også: Det norske folket forstår nå at NAV’s brukere ikke er en samling snyltere.

Fillan«Omorganiseringen av NAV har gitt de som er så uheldige å havne i klemma en meget ubehagelig opplevelse av å være overlatt til seg selv i «landet med det gode sosiale nettet».

Oppgitt borger av Norge«NAV-reformen er en reform av godt, gammelt borgerlig merke; fin på tegnebrettet, men ufullstendig og feilslått så lenge det er mennesker bak tallene.

Mikkel«Det ligger det jo i kortene at NAV også skal forsikre seg om at folk faktisk er syke og ikke bare arbeidsledige før de mottar ytelser som er tilsiktet de som er syke.

Surpompen«Vi har ingen krise i den norske statskasse. Det burde være en smal sak å betale ut til de som allerede har fått godkjenning, men det klarer de jo heller ikke! Stikk hull på pengesekkene - folket lider!

Ole Brumm