Debatt: Nav og AAP-endringer

Nav klarer ikke å følge opp

AAP-mottakere er syke når de søker AAP, de er ikke ferdig med sin sykdom.

FYLLER VILKÅRENE: De aller fleste som i dag mister sin AAP fyller alle vilkår for å kunne motta AAP, bortsett fra at tida har gått fra disse kronisk syke pasientene, skriver artikkelforfatteren. Illustrasjonsfoto: NTB Scanpix
FYLLER VILKÅRENE: De aller fleste som i dag mister sin AAP fyller alle vilkår for å kunne motta AAP, bortsett fra at tida har gått fra disse kronisk syke pasientene, skriver artikkelforfatteren. Illustrasjonsfoto: NTB ScanpixVis mer
Meninger

Heidi Nordby Lunde trekker i sitt innlegg 7. mai fram at flere får en ytelse uten å ha opparbeidet seg rett til verken dagpenger eller sykepenger, og at flere står uten arbeid, kommer fra kvalifiseringsprogrammet, er selvstendig næringsdrivende eller hjemmeværende. Det er nærliggende å spørre deg om du har gått bak tallene du refererer til og har sett på historiene til hver og ett av disse menneskene?

AAP-AKSJONIST: Elisabeth Thoresen.
AAP-AKSJONIST: Elisabeth Thoresen. Vis mer

For å delta i kvalifiseringsprogrammet må din arbeidsevne være nedsatt. Vi snakker her om syke mennesker. Skal ikke selvstendig næringsdrivende ha rett til en trygdeytelse? Har de ikke betalt sin trygdeskatt? Du glemmer også formålet med Folketrygdloven. Du skriver om AAP-ordningen (arbeidsavklaringspenger) og oppfølging fra Nav:
«Vi gjør dem som ordningen var ment for en bjørnetjeneste dersom Navs saksbehandlere må følge opp andre enn ordningen egentlig var ment for.»

Det er ikke ytelsen som bestemmer hvilken oppfølging du skal ha fra Nav, det er behovsvedtaket til Nav som avgjør dette, Nav-lovens 14a-vedtak.

Du skriver at AAP er for dem som trenger oppfølging «etter sykdom». Dette er feil. AAP-mottakere er syke når de søker AAP, de er ikke ferdig med sin sykdom. De står i den, og alle er i «behov» for utredning, behandling og/eller arbeidsavklaring.

Målet med nytt lovverk i AAP var å få flere ut i arbeid gjennom tettere oppfølging fra Nav. Resultatet for målet med lovendringen er nedslående. Nav klarer ikke å følge tettere opp, de har ikke ressursene til dette. Det har i løpet av de siste årene vært en reduksjon med 500 stillinger i Nav, og et kutt i driftsbudsjettet med 370 millioner kroner.

Det har også vært betydelige kutt i arbeidsmarkedstiltak. Du sier AAP er en midlertidig ytelse, Nordby, men hva er «midlertidig»? Formålet med arbeidsavklaringspengene er «...å gi støtte til livsopphold for et medlem som har fått arbeidsevnen nedsatt på grunn av sykdom, skade eller lyte.»

AAP er for syke og skadede mennesker med en nedsatt arbeidsevne, og det står ikke noe om tid i formålet. AAP treffer også sin målgruppe. Så skriver du: «Det er ikke nestekjærlig å holde mennesker som har rett og krav på uføretrygd lengst mulig på en midlertidig ordning, når de faktisk har rett på uføretrygd.»

Dette har du helt rett i, men ingen kan søke en uføretrygd før Nav åpner opp for dette. Vilkårene for en uføretrygd, er at alt av nødvendig og hensiktsmessig utredning, behandling og arbeidsavklaring må være prøvd ut, og dette tar tid. Seks år i snitt tar det å få en revmatisk diagnose. Da hjelper det ikke å bare motta AAP i tre år.

Helsevesenet og Nav klarer ikke å gjøre jobben sin. I dag blir kronisk syke og skadede mennesker kastet ut av sine AAP-løp fordi de har nådd en maks tid. De er ikke ferdig utredet, behandlet eller avklart. Dette er mennesker som ofte har vært i arbeidslivet i alt fra 10 til 40 år, de sitter med bolig, familie og barn, og hvor sykdom eller skade plutselig rammer.

Alle som er bosatt i Norge er pliktig å stå som medlem av Folketrygden, vi kan ikke melde oss ut. Alle betaler trygdeskatt med 8,2 prosent av vår pensjonsgivende inntekt. Satt opp mot dette pliktige medlemskapet blir også lovverket om karenstid så feil. Karenstid på AAP er i dag på 52 uker for dem som får opphør/stans av sin AAP.

I ett år skal disse kronisk syke være «isolert» fra en trygdeytelse og folketrygden. De aller fleste som i dag mister sin AAP fyller alle vilkår for å kunne motta AAP, bortsett fra tida. Tida har gått fra disse kronisk syke pasientene, og de er avskåret fra å ha en rett som folketrygdens formål sier at de har.

Og denne lovendringen mener Heidi Nordby Lunde, og Regjeringen med KrF, er rett? Nå må Norges befolkning våkne opp og skjønne hva som skjer.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.