«Nazirock» i Dagbladet

Tyske Rammstein kommer aldri til å bli noe «tilfeldig hvit makt-band». For det første er bandet altfor bra til å være tilfeldig, og for det andre har de ingen ting med hvit makt å gjøre. Aftenpostens Kjell Henning Thon overreagerer slik sett voldsomt i sitt angrep på undertegnede.

Aftenposten-medarbeider Thon har store problemer med å takle undertegnedes Rammstein-anmeldelse i Dagbladet tirsdag 10. mars i år. I Aftenposten onsdag 11. mars fastslår han at jeg har begått et «historieløst lavmål i Dagbladet». Thon er videre fortørna over det han mener er min stempling av Rammstein som et nazi-band.

Det er mulig det er sleivete å bruke et ord som «Hitler-rock» i omtalen av Rammsteins album, som for øvrig kom på det norske markedet i oktober og ikke i juli i fjor, slik Thon skriver, men det blir faktisk presisert i anmeldelsen at Rammstein ikke er noe nazi-band. Jeg sier at bandet ikke har noen ideologisk forankring i nazismen, men bandets musikk er av en slik art at man likevel får assosiasjoner i denne retningen.

Rammsteins industrielle metal-rock er både monoton, militær og autoritær i sitt uttrykk. Når tekstene i tillegg framføres med hard tyskspråklig vokal, er dette som lydsporet til soldater som marsjerer i gatene.

Musikk handler i stor grad om følelser, sanselighet og assosiasjoner. Å anmelde musikk handler igjen om å videreformidle hvilke opplevelser og inntrykk man som anmelder sitter igjen med etter å ha hørt en plate. Denne musikkopplevelsen vil alltid kunne være subjektiv, men jeg er overrasket hvis Thon finner min assosiasjon knyttet til Rammsteins til dels provoserende musikalske lydbilde som søkt. Og jeg vet selvsagt like godt som den leksikon-tro rock'n'roll-reporteren litt lengre oppe i Akersgata at Rammstein ikke bekjenner seg til den nazistiske lære. Men da forventer jeg av Thon at han klarer å ta tvetydigheten i min punchline der jeg viser til «Deutschland, Deutschland über alles». For øvrig er denne sangen ikke av nazistisk opprinnelse. Og et samlet tysk folk synes tydeligvis ikke den ble mer skitna til fra 33 til 45 enn at de den dag i dag bruker hymnens tredje vers som sin nasjonalsang.