Ned Kelly

DVD: Ned Kelly (1855- 1880) er en australsk blanding av Jesse James og Robin Hood, en fredløs drevet av rettferdighetstrang og autoritetshat.

Australierne har lagd spillefilmer om ham siden 1908, blant andre har Mick Jagger framstilt den karismatiske folkehelten.

Det får du vite i bakgrunnsmaterialet til denne nøkterne og intense filmen om Kelly-gjengens liv og brutale død.

Kelly ble som eneste mann arrestert i live og deretter henrettet, 25 år gammel.

En velfortalt film, med Heath Ledger som Kelly og Orlando Bloom som hans nærmeste mann.