Nei, nei, nei!

Det står Agatha Christie med store bokstaver på omslaget, men vær hermed advart: Dette er ikke en ny og ukjent Poirot-roman fra krimdronningen, men et skuespill som er bearbeidet av «en Christie-kjenner».

«Svart kaffe» bygger på Christies første skuespill, skrevet 1929- 30, da hun absolutt var på høyden i sine finurlige krimgåter. Det merkes da også på det originale plottet, som er behørig innfløkt.

Men noen roman er dette ikke, så langt derifra. Til det blir den omliggende handlingen - ført i pennen av Charles Osborne - for tynn og uttrukket.

«Svart kaffe» er i høyden en lang novelle, men det er uinteressant, fordi denne boka aldri burde vært «skrevet» eller utgitt. Den er en hån mot Christies gode navn og rykte som krimforfatter, og rettighetshaverne burde heller arkivert prosjektet som en dårlig idé.