Nei til barnehage for små barn?

KARRIERE: Mitt sitat om at vi ikke kan gjøre barn til frontsoldater for vår egen frigjøring ble koplet til blikkfanget «Nei til små barn i barnehager» på første side av Dagbladet 22.11. Det er produsert av desken i Dagbladet. Jeg er for barnehager. Her er jeg på linje med Arbeiderpartiet og SV. Samtidig ønsker jeg en debatt om ulike løsninger for småbarnsforeldre og fokuserer på nyansene. Fedrene har ikke fulgt opp, slik feminister på 1970-tallet håpet på. Mannsidentiteter er for mange fremdeles sterkt koplet til maskuline markører som yrkesliv og fritid uten barn. Hva kan vi gjøre for å få flere menn som omsorgsfedre, er for meg derfor et viktig spørsmål.