Nei til blodpenger

DAGBLADETS

John Olav Egeland har gått hardt ut mot frivillige organisasjoner som finansierer sin virksomhet med penger fra spilleautomater. Bakgrunnen er historien om en eldre kvinne som tok livet sitt etter å ha pådratt seg stor spillegjeld.

Norges Diabetesforbund kan skrive under på Egelands argumentasjon. Det er vanskelig å forsvare bruk av midler tjent på spilleautomater når vi vet hvor mange liv disse har vært med å ødelegge. Frivillige organisasjoner er helt avhengig av å ha folks tillit, og et godt navn og rykte kan ikke kombineres med å drive denne type virksomhet.

Dette er bakgrunnen for at Diabetesforbundet tidligere i år arrangerte et seminar for frivillige organisasjoner hvor vi diskuterte etiske problemstillinger på dette feltet. Vår intensjon var å få i gang debatten internt i organisasjonene, og ta initiativ til klarere retningslinjer på området.

Det er ikke ulovlig å drive spilleautomater eller motta overskuddet fra dem. Frivillige organisasjoner har stramme økonomiske vilkår. Dette gjør at fristelsen er stor for å ta imot lettjente og store penger fra automatene.

Norges Diabetesforbund tar avstand fra spilleautomater. Fordi våre lokal- og fylkeslag driver på selvstendig økonomisk grunnlag, er det likevel noen av disse som mottar overskudd fra automatvirksomhet. Dette arbeider vi med å finne en løsning på.

ORGANISASJONENE

utfører viktig arbeid for samfunnet, og spiller en rolle verken myndighetene eller næringslivet kan fylle. Dette har Bondevik-regjeringen forstått, og har gitt tydelige signaler om å ta i bruk organisasjonene for eksempel i forebyggende helsearbeid.

En regjering som løfter etikk-fanen så høyt på andre områder, kan ikke leve med å se gjennom fingrene med at frivillige organisasjoner finansierer sin virksomhet på en måte som ødelegger andres liv. Forby spilleautomater, og gi organisasjonene skikkelige rammevilkår.