Nei til drittsekk-TV

Rett før jul sendte 54 rektorer og fem oppvekstsjefer i Bergen ut et opprop mot hva en av dem kalte «drittsekk-TV»: tv-serier som TV2s «Hotel Cæsar» , «Robinson-ekspedisjonen» og «Baren» på TV3.

Rektorene mener seriene formidler gale og negative idealer og verdier til de unge. De ber TV-selskapene i første omgang legge seriene seinere på kvelden. Seertallene viser at rektorene har et poeng: 113000 nordmenn under 12 år ser «Hotel Cæsar».

  • Et slikt opprop er det bare å hilse velkommen.

Det er flott at skolens folk viser et voksende engasjement i den virkeligheten barn møter utenfor skoleporten. Debatten burde interessere resten av samfunnet også. For hvor lenge kan skolens og kulturlivets humanisering av den oppvoksende slekt klare å holde stand mot en stadig mer aggressiv kommersiell underholdningsindustri som, i hvert fall deler av den, bryr seg lite om de verdiene den formidler er kyniske, egoistiske, materialistiske og antimenneskelige? Hva hjelper det at skolen investerer store ressurser i å lære barn respekt og menneskeverd, når hodene pumpes fulle av helt andre verdier straks de logger seg på TV eller nett?

  • Men om rektorene fortjener støtte i sak, tror jeg argumentasjonen deres kunne tjent en smule nyansering.

De synes for eksempel det er fælt at «Hotel Cæsar» tar opp temaer som utroskap, bedrageri, løgn og baksnakkelser. Det er i mine øyne å skyte over mål, og smaker av vilje til sensur. Ibsens samtidsdramaer er for eksempel fulle av disse temaene, og Nationaltheatret kunne fortelle om oppmerksomme fjortenåringer i salen da busta føk mellom Nora og Helmer i «Et dukkehjem» nylig.

  • Forskjellen er hvordan temaene behandles, ikke temaene i seg selv.

Ibsens menneskesyn er humant og komplekst, «Hotel Cæsar»s er det forenklede og reklametilpassede, hvor de fleste verdier trivialiseres og menneskene bare blir objekter for hverandre. Det er dette menneskesynet som er den egentlige trusselen, og den største faren for et ungt publikum uten utviklet kritisk apparat.

  • Samtidig skal det også sies at serier som «Hotel Cæsar» kan inneholde positive populariserende elementer, som skuespilleren Anette Hoffs alkoholiserte Juni, som for mange ga alkoholismen et ansikt, som det heter.

Likevel bør rektorenes opprop tas på alvor. Send serier som «Hotel Cæsar» seinere på kvelden.