Nei til HVP-vaksine!

HELSE: Regjeringen har bestemt at vaksine mot livmorhalskreft (HPV) skal innføres for 12-årige jenter, i 7. klasse på barneskolen, til høsten 2009. Men ny forskning konkluderer med stor usikkerhet både om effekt og sikkerhet. Derfor ber Bioteknologinemnda Helse- og omsorgsdepartementet om å utsette vaksinen. Helseminister Bjarne Håkon Hanssen avviser imidlertid rådet fra Bioteknologinemnda om å utsette innføringen av HVP-vaksine.

Ifølge medlem i Bioteknologinemnda, professor i rettsmedisin ved Rettsmedisinsk institutt Torleiv Ole Rognum, har prosessen gått for fort. Det har ikke vært nok tid til en bred og åpen høringsprosess. Han er kritisk til å vaksinere tolvåringer som ikke har samtykkekompetanse, og om dette er den riktige strategien for å forebygge livmorhalskreft. Hovedårsaken til Bioteknologinemndas råd om utsettelse av vaksinen er en ny masteroppgave i bioteknologi som stiller en rekke kritiske spørsmål til innføringen av HPV-vaksinen.

Masteroppgaven er utført ved Universitetet for miljø- og biovitenskap av Meryl Lillenes, og er basert på studier av alle dokumentene som ligger til grunn for avgjørelsen om å starte vaksineprogrammet. Hun konkluderer med at en foreløpig ikke kan vite om HPV-vaksinen er et godt eller dårlig tiltak for alle norske jenter. Hun mener at arbeidet med denne vaksinen i Norge har vært lite grundig og kritisk. Det har blitt brukt optimistiske estimater hele veien. Det har ikke blitt regnet på hvor dårlig effekt vaksinen kan ha, og sikkerheten er nesten ikke diskutert.

Det er flere ubesvarte spørsmål i forhold til effekt og sikkerhet:

Det finnes flere kreftframkallende HPV-typer og vaksinen beskytter bare mot to. Vil andre og eventuelt mer aggressive HPV-typer ta over for de to vi bekjemper?

Vil kroppens naturlige forsvar mot HPV forstyrres? I dag går de fleste HPV-infeksjonene over av seg selv.

Hvor lenge varer vaksinen, og trenger barna påfyll? Én studie har vist en varighet på bare tre år.

Hvilken effekt har vaksinen på 12-åringer? Selv om det er jenter i den alderen som nå får tilbudet, er det ikke forsket på det.

Hva er langtidsbivirkningene?

Det er altså for mange usikre momenter rundt vaksinen. Det å utsette så mange unge jenter for risiko når det er så få som dør av livmorhalskreft er betenkelig. Det synes derfor, foreløpig, mer hensiktsmessig å fortsette å forebygge livmorhalskreft ved undersøkelser og kreftprøver.