Svømming: Frp vil ha lovgivning som sikrer at barn får svømme sammen.  Foto: John Wollwerth / Shutterstock / NTB scanpix
Svømming: Frp vil ha lovgivning som sikrer at barn får svømme sammen.  Foto: John Wollwerth / Shutterstock / NTB scanpixVis mer

Undervisning

Nei til kjønnsdelt undervisning!

Skolen må være tydelig på våre verdier.

Meninger

De siste årene har vi sett flere eksempler på skoler som har innført kjønnsdelt svømmeundervisning. Noen skoler begrunner det med kroppspress blant unge, mens på andre skoler blir det innført av religiøse hensyn. Dette er en praksis Fremskrittspartiet vil til livs.

Fremskrittspartiet vil ikke ha en skole som skiller elever etter kjønn, hverken i matematikk, engelsk eller kroppsøving. Det handler om at skolens oppgave er å stimulere til gjensidig respekt og samarbeid mellom barn. Da må skolen tørre å møte de religiøse, kulturelle eller sosiale utfordringene de måtte ha, istedenfor å skyve dem under teppet ved å kjønnsdele undervisningen.

I dagens multikulturelle samfunn er det spesielt viktig at skolen er tydelige på det liberale verdigrunnlaget og tilrettelegger for å sikre frihet og likestilling for alle barn, uavhengig av religiøs eller kulturell bakgrunn. Skoler skal rett og slett ikke tolerere intoleranse.

Det er derfor Fremskrittspartiet i regjering nå sørger for at det utformes en ny veileder i skolen, som stadfester at det skal svært mye til for at skolene skal kunne kjønnsdele undervisningen. På denne måten kan Norge gå foran som et godt eksempel ved å sørge for en lovgivning som sikrer at alle barn kan leke og svømme sammen.

Det handler om ta barns frihet på alvor.