Nei til krigsregler

Dagbladets leder 29. juli.

GENERALADVOKAT Arne Willy Dahl tok i Dagbladet i går til orde for delvis innføring av krigstidsbestemmelser i forbindelse med det norske engasjementet i Afghanistan. Resonnementet er forståelig, ut fra Dahls argumentasjon om at Norge faktisk er i krig og ut fra bestemmelsen i straffeprosessloven som åpner for militær rettergang i forbindelse med deltakelse i internasjonale fredsoperasjoner. Vi savner likevel en drøfting rundt hva som gjør krigstidsbestemmelsene bedre egnet enn de sivile rettsreglene.

FOR DE SAKENE som oppstår, bør føres etter sivil lovgivning. Der Dahl frykter manglende militær sakkyndighet, kan det hentes inn ekspertise gjennom vitne- og bevisførsel, slik det gjøres i alle andre saker. Nettopp på grunn av Afghanistan-engasjementets spesielle karakter, vil det være et ekstra behov for at vi følger vanlige regler, slik at vi får den nødvendige åpenhet i rettsprosessene. Krav til rettssikkerhet og forutsigbarhet, og befolkningens rett til innsyn må også spille inn. Krigstidsbestemmelser bør spares til mer ekstreme situasjoner.