Nei til niqab, og til forbud

Ingress

Meninger

Dagbladet mener at det strider mot god borgerånd å skjule ansiktet på offentlige steder. I et åpent samfunn bør derfor niqab og andre heldekkende plagg ikke forekomme, enten det argumenteres med religiøse eller andre momenter. Det å kunne se smerten i den annens ansikt har historisk vært en forutsetning for at et sivilisert samfunn med menneskerettigheter er vokst fram. Men det er like stor grunn til å la gleden i den annens ansikt komme offentlig til uttrykk. Det gjør også samværet mellom mennesker lettere.

Så er spørsmålet: Er det en statsoppgave å forby bruk av heldekkende klesplagg? Frankrike har svart ja på dette, og Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, EMD, har nylig gitt den franske staten medhold: Det strider ikke mot Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, EMK, å innføre et slikt forbud. Domstolen skriver i sin begrunnelse at det nok kan oppleves som «et uforholdsmessig» inngrep fordi det gjelder bare et fåtall kvinner. Domstolen advarer også mot at et slik forbud kan utløse islamofobe kommentarer og voldelige angrep mot dem som måtte trosse forbudet. Retten understreker at det også påligger staten å ivareta hensynet til religiøs og kulturell toleranse. Men i sin konklusjon konstaterer EMD at forbudet ikke har religiøse motiver, men er innført fordi det franske samfunn mener det er viktig at folk kan se hverandre i ansiktet. Domstolen fastholder også at det handler om valg av samfunn, og at det må finnes et rom for nasjonal politikk på dette området.

Dette er en klok dom. Men det bør ikke være påskudd for Norge til å innføre et tilsvarende generelt forbud. Frp har naturligvis grepet anledningen til å lufte sitt tradisjonelle standpunkt for forbud, mens Arbeiderpartiet alt for raskt antydet mulig tilslutning til et mulig forslag fra regjeringen. Vi anbefaler stortingsflertallet å besinne seg. Ifølge forstanderen i Det islamske forbundet i Norge, Basim Ghozlan, er det et fåtall som bruker niqab i Norge. Det er fullt mulig å forby bruk der det absolutt ikke bør forekomme, som i undervisning og i retten. Så får vi håpe at det også går opp for dem som vil bruke de ansiktsdekkende plaggene at de ikke hører hjemme i vårt demokratiske samfunn.