Nei til nye oljeprosjekter!

OLJELETING: Det debatteres i mange fora om oljeleting og -utvinning utenfor Lofoten og Vesterålen. Oljeindustrien er naturlig nok bekymret for sin fremtid, og presser på for å finne mer olje og forlenge levetiden sin. Debatten handler i stor grad om eventuell gevinst i arbeidsplasser og tap av miljø i havområdene det dreier seg om. I denne sammenhengen er det viktig å trekke frem sakens sentrale poeng som gjelder generelt for norsk oljevirksomhet - nemlig at oljeeventyret ikke varer evig. På et eller annet tidspunkt går brønnene tomme. Norsk oljerelatert virksomhet er nødt til å legge inn årene - smellen vil gjøre like vondt om vi tar den i dag eller om 10 år. Forskjellen er at vi i dag har muligheten til å gjennomføre en planlagt nedtrapping av virksomheten, i stedet for en bråstopp. For det er ingen tvil om at det vil bli smertefullt for norsk økonomi - oljesektoren, inkludert leverandørindustrien, stod i 2007 ifølge SSB for 35% av norsk BNP. På politisk plan har vi når som helst muligheten til å sette en stopper for nye oljeprosjekt.

La Norge bli det første landet som våger å ta et politisk standpunkt mot ny oljeutvinning - la oss være en progressiv nasjon som inspirerer andre, i stedet for å sette vår umiddelbare velstand over klodens overordnede behov for reduserte utslipp av klimagasser.