Nei til opera

Fremskrittspartiets leder Carl I. Hagens strålte som en sol da Stortinget tirsdag kveld med 89 mot 72 stemmer sa nei til et nytt operabygg i Oslo.

Stortinget fikk ikke sjansen til å stemme over om operaen bør bygges på Vestbanetomta eller i Bjørvika.

Nei-vedtaket ble fattet umiddelbart etter at Stortinget først med 136 mot 25 stemmer hadde forkastet Fremskrittspartiets forslag om å skrinlegge alle planer for en statlig operabygning.

- Vi har arbeidet for å stanse planene om et nytt operabygg lenge. Nå har vi greid det, sa Hagen, og mottok gratulasjoner fra partifeller og meningsfeller i Stortingets vandrehall etter den spennende voteringen.

Stemmestrid

Voteringen ble innledet sent tirsdag kveld med åpen strid i stortingssalen om voteringsrekkefølgen. Striden endte med at det verken ble stemt over Bjørvika eller Vestbanen. Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Sosialistisk Venstreparti stod sammen mot de øvrige partiene.

Ap-leder Thorbjørn Jagland, så vel som SV-leder Kristin Halvorsen og Frp-leder Carl I. Hagen, ville at Stortinget først skulle votere over prinsippspørsmålet om det i det hele tatt skulle bygges opera før man stemte over lokaliseringsspørsmålet. De fikk viljen sin med 99 mot 62 stemmer.