Nei til psyko-pastor

Den psykopatiske pastoren Arne er den minst populære rollefiguren i «Hotel Cæsar». Barn under 11 år ser mest.

Det viser en undersøkelse som MMI har gjennomført for Kristelig Kringkastingslag (KKL) blant barn og unge under 24 år. Forskningsleder Ann-Karin Bleivik i KKL sier til NTB at dette er gledelig.

- I debatten om drittsekk-tv har det vært hevdet at barn blir drittsekker av å se på drittsekk-tv. Vår undersøkelse viser at barn gjennomskuer drittsekkene. Barn lærer at det finnes ulver i fåreklær, og det er av det gode, sier Bleivik.

- Men hvis pastoren Arne er det eneste bildet barna får av en prest, blir det stereotypt. Det finnes mange gode prester som ivaretar barn. Derfor kan det virke spekulativt å knytte psykopaten i serien til presterollen, sier Ann-Karin Bleivik.

Alex er mest populær, mens Julie og Ninni deler andreplassen.

Under Bergenskonferansen om vold og voldsbekjempelse mandag vil hun legge fram fakta fra undersøkelsen.

Ser mest

Barn i alderen 8-11 år ser mest på «Hotel Cæsar» av de spurte aldersgrupper i undersøkelsen, som omfatter barn og unge mellom 8 og 24 år. Aldersgruppen 12-15 år følger tett etter, mens interessen avtar lenger ut i tenåringsalderen. Ann-Karin Bleivik synes det er overraskende og oppsiktsvekkende at så mange barn i ung alder ser så mye på en serie som i utgangspunktet er laget for voksne. - Det overrasker at det er de yngste barna i denne undersøkelsen som ser mest på serien. Dette alderstrinnet er viktig i barnets identitetsutvikling. Da blir også spørsmålet om de rollemodeller barnet har viktig. «Hotel Cæsar»-serien sender signaler om at en livsstil og en atferd der egoismen råder er ok. Hvordan slike såpeserier virker på barn vet vi for lite om. Politikerne bør sørge for mer forskningsmidler på dette felt. Det kan også være grunn til å etterlyse de begrunnelsene TV 2-ledelsen har for ikke å sende denne serien etter klokken 21 om kvelden, sier Ann-Karin Bleivik.

Foreldrenes utdanning

Et av hovedmålene med undersøkelsen er å få satt barnas tv-titting i sammenheng med foreldrenes utdanning. I gjennomsnitt svarer 33 prosent av alle de spurte i alderen 8-24 år at de ser ofte på «Hotel Cæsar».

Blant barn og unge der ingen av foreldrene har høgskole- eller universitetsutdanning er det 40 prosent som svarer at de ser ofte på denne serien. Bare 15 prosent av barn der begge foreldre har høgskole- eller universitetsutdanning oppgir at de ser ofte på «Hotel Cæsar».

Ann-Karin Bleivik sier at det kan være flere grunner til denne forskjellen. En årsak kan være at foreldre med høgskole- eller universitetsutdanning er flinkere til å sette grenser for barnas tv-titting. En tidligere undersøkelse viser en tendens til at foreldre med lav utdanning synes grensesetting er vanskeligere enn det foreldre med høyere utdanning synes.

(NTB)