MÅ BEHOLDE SELVSTENDIGHET: Heimevernet er uvurderlig i distriktene, noe som ble dokumentert under den store skogbrannen i Froland i 2008. En sammenslåing med Hæren vil være ødeleggende, mener Berg-Knutsen. Foto: Scanpix
MÅ BEHOLDE SELVSTENDIGHET: Heimevernet er uvurderlig i distriktene, noe som ble dokumentert under den store skogbrannen i Froland i 2008. En sammenslåing med Hæren vil være ødeleggende, mener Berg-Knutsen. Foto: ScanpixVis mer

Nei til sammenslåing

Hærens ønske om å få kommando over HV ligger bak.

||| FORSVARET: I en kronikk 22. april hevder Kjell Inge Bjerga og Gullow Gjeseth at Heimevernet (HV) og Hæren må slås sammen. Det er gamle og kjente påstander, men de påviser ikke sentrale synergieffekter ved sammenslåingen. Det er kun Hærens ønske om å få alminnelig kommando over HV som ligger bak.
  
HV består stort sett av frivillige, blant våre 14 000 befal er frivillighetsgraden svært høy. Mye av aktiviteten er fortsatt tuftet på dugnadsånd og interesse for forsvaret. I de over 250 HV-områdene ytes det en ikke ubetydelig innsats å holde interessen og motivasjonen oppe, og det til tross for manglende midler til nok øvelser. Den frivillige innsatsen er noe av HVs egenart, noe man overhodet ikke har i Hæren.

HÆREN HAR UTVIKLET seg til å bli en halvprofesjonell hær med relativt stort innslag av vervede soldater, noe som ser ut til å være en ønsket trend fra Hærens side.  Den er sterkt sentralisert med styrker i Østerdal Garnison og i indre Troms, samt styrker til utenlandsoperasjoner, spesielt i Afghanistan. Hæren er derimot ikke særlig synlig rundt om i landet. I distriktene er det HV som har det fulle territorielle ansvar. Aktiviteten til HV blir ledet fra i alt 11 ulike distrikter, som alle har en kompetent og profesjonell ledelse. Lederne er i hovedsak rekruttert fra Hæren, men de er raskt blitt HV-entusiaster gjennom sin daglige omgang med motiverte HV-soldater.

Det er blitt hevdet at en sammenslåing av Heimevernet og Hæren vil kunne skape motivasjon og innsatsvilje. I studier og innstillinger om utviklingen av Forsvaret er det blitt hevdet at dugnadsånden fra Heimevernet ville smitte over på Hæren. Jeg tror at en profesjonell hærledelse som er vant til å omgås og å befale unge rekrutter og vervede, ville kunne ødelegge HV for godt. HV består av voksne, erfarne mennesker med god utdanning og erfaring fra arbeidslivet. Det gir et helt annet grunnlag for forsvarsutøvelsen, og en atskillig bredere kompetanse enn det Hæren vanligvis opererer med. En betydelig del av HVs egenart vil altså kunne bli borte med en sammenslåing.

ET DESENTRALISERT HV er ualminnelig viktig for forsvarsviljen i folket. Vi nordmenn er ikke vant til å tenke på oss selv som profesjonelle soldater, vi tror på verneplikten, noe både folk og politikere bekrefter gjennom undersøkelser. I de fleste kommuner bidrar Heimevernet til den generelle sikkerhetsfølelsen i befolkningen. Ikke minst blir dette tydelig ved naturkatastrofer, som for eksempel jordras og større branner. I slike tilfeller er HV ofte en avgjørende faktor for å avverge enda større skader, noe som ble dokumentert under den store skogbrannen i Froland i 2008. Den gangen ba Stortingets daværende forsvarskomité om en spesiell redegjørelse om saken i fra Landsrådet for HV, og daværende distriktssjef HV 07. HVs medvirkning var uvurderlig. Hva kunne Hæren som er stasjonert i Østerdalen og Troms gjort i dette tilfellet?

Etter min mening er Hæren blitt et ekspedisjonskorps for operasjoner i utlandet, med oppgaver som er grunnleggende forskjellige fra HVs hovedoppgaver, som er å verne, vokte og virke i kongeriket Norge.

I DAG ER Hæren preget av store mangler, og i dermed blir HV en naturlig styrkebrønn for operasjonene i utlandet. Frivillige HV-soldater utgjør et betydelig antall av våre utenlandsstyrker. I forskjellige utenlandskontingenter har tallet ligget mellom 90 og 125 soldater. Det gjør det mulig for Hæren å virke tilfredsstillende, samt at de har nok personell til å holde operasjonene i gang. Dette styrker også HVs kompetanse, men det rettferdiggjør på ingen måte en strukturell sammenslåing av Hæren og HV.

Jeg synes at man heller skulle se på en felles ledelse av Hær-Sjø og Luft.

VERNEPLIKTEN ER fundamentet for Norges forsvar og bør være det. I stedet for å slå sammen Hær-HV bør HMK Garde og GSV (Grensevakten) underlegges HV. Disse enheten utdanner soldater som er skreddersydd for vår moderne HV-tjeneste. Et Heimevern hvori opptatt Hæren kan være en vel så gunstig utvikling som det motsatte.