NYE FORSLAG: I forslaget til ny røykelov, er det blant annet foreslått å forby røyking på alle institusjoner.  Foto: Fred Dufour/AFP/Scanpix
NYE FORSLAG: I forslaget til ny røykelov, er det blant annet foreslått å forby røyking på alle institusjoner. Foto: Fred Dufour/AFP/ScanpixVis mer

Nei til strengere røykelov

Røyking på uteserveringer er det minste problemet blant de nye forslagene.

Jeg håper regjeringens forslag til ny røykelov ikke får gjennomslag. De foreslåtte tiltakene går ut over røykernes grunnleggende menneskerettigheter. Ja, røykere er faktisk også mennesker.

Å innføre røykeforbud på institusjoner er å tråkke på mennesker som allerede har det vanskelig. For eksempel på sykehjem bør de eldre få tilbringe siste del av livet på en verdig måte. I psykiatrien er det svært mange av pasientene som røyker. Jeg mener alle psykiatriske sykehus bør ha et innendørs røykerom. Også somatiske sykehus bør ha røykerom.

Totalforbud mot røykerom er heller ikke på sin plass. Det å ha røykerom på egnede steder er et godt tiltak for å hindre at røyking er til sjenanse for ikke-røykere.

Å innføre røykfri arbeidstid for enkelte yrkesgrupper er et umenneskelig inngrep i folks liv. Det dreier seg om ganske mange timer uten røyk. Hva hvis man ikke klarer det, da? Skal man få sparken? Og hvordan skal man få konsentrert seg om jobben mens røyksuget river og sliter i en? Skal man pines og plages hver eneste arbeidsdag? Da blir det uholdbart å fortsette i jobben.

Det å utelukke røykere fra enkelte typer jobber er en alvorlig sak. Det burde finnes en lovhjemmel mot det i arbeidsmiljøloven.

Spørsmålet om røyking på steder med uteservering blir et luksusproblem i forhold til de andre foreslåtte tiltakene. Her er jeg for en gangs skyld enig med Høybråten i at røykeforbud bare bør gjelde innendørs, og at røykerne må få ha steder hvor de kan være.

Det er fint at regjeringen ønsker å få ned antall røykere. Men de tar tak i feil ende av problemet. De oppnår ikke å få folk til å slutte å røyke ved å innføre strengere lover. Det eneste som nytter er positive tiltak som oppmuntrer folk til å slutte: Lett tilgang på røykesluttkurs, bedre oppfølging og rådgivning, redusert pris på nikotinpreparater.

Husk at røykere også er mennesker.