Nei til systematisk sortering

Dagbladet har hatt en serie oppslag om fostermedisin. Dette er et felt i rask utvikling, og det er viktig at regelverket ivaretar både foreldrene og barna på en god måte. Forskning viser at tidlig ultralyd ikke gir bedre behandlingen av tvillinger eller reduserer dødeligheten hos nyfødte. Rapporten «Rutinemessig ultralydundersøkelse i svangerskapet» fra Kunnskapssenteret har tatt for seg effekt og diagnostisk verdi av rutinemessig ultralyd i første del av svangerskapet. Rapporten viser at det eneste man vil oppnå utover det man oppnår med dagens praksis, er at fostre med Downs syndrom vil bli påvist i større grad enn i dag. Tidlig ultralyd vil ikke bedre behandlingen av tvillinger eller redusere dødeligheten hos nyfødte. KrF mener det ikke skal åpnes for ultralyd for alle gravide i uke 12, fordi det vil åpne for en systematisk sortering av mennesker med Downs syndrom. Mennesker med Downs lever gode liv, og har en viktig plass i vårt samfunn.