Nei til teater i Drammen

Drammenserne vil nå ha kontinuerlig teaterdrift i Drammens Teater. Etter å ha investert over 100 millioner kroner til gjenoppbygging etter brannen, er de blitt lei av å se den vakre teaterbygningen stå der uten vedvarende indre liv: uten faste skuespillere, teatersjef og publikum som gir både teatret, byen og regionen identitet og forankring.

  • Derfor er arbeidet for et nytt regionteater for Drammen og Buskerud i full gang, under ledelse av Riksteatrets tidligere sjef, Terje Hartviksen. Han er prosjektleder for «Profesjonelt teater i Buskerud» og har både Drammen kommune og Buskerud fylke i ryggen. Også Anne Enger Lahnstein viser positiv vilje til prosjektet. Hun går inn for 1 million kroner til oppbygging av et «regionalt kulturverksted i Drammen», som det heter i forslaget til statsbudsjett. I løpet av to år ser Hartviksen for seg et teater som knytter til seg skuespillere på åremål, har fast teatersjef (ham selv?) og styre, samt et driftsbudsjett på 15 millioner kroner betalt av staten (70 prosent) og regionen (30 prosent).
  • Så langt er faktisk dette prosjektet kommet, uten at noen egentlig har stilt spørsmålet om Norge trenger et nytt regionteater. Feilslått distriktstenkning og dårlig samvittighet hos politikerne fordi Drammen ikke fikk Riksteatret, samt en vakker teaterbygning som man ikke helt vet hvordan man skal fylle, kan nå føre til at vi får et helt nytt offentlig finansiert teater bare 25 minutter fra Oslos tettpakkede teater- og underholdningstilbud.
  • Dersom staten skal betale 70 prosent av driftsbudsjettet til dette nye teatret, vil det si 10,5 millioner kroner. Det er vanskelig å tenke seg at disse pengene kan komme fra andre steder enn fra fellespotten til de andre teatrene. Ved bruk av ostehøvel på eksisterende teatre, med de katastrofale følger det kan få, skal altså det nye teatret finansieres.
  • Hva det norske teaterlandskapet nå trenger er ikke flere faste regionteatre, men snarere færre. Innsatsen framover bør konsentreres, ikke spres geografisk ut over landet som følge av en manglende helhetstenkning og distrikts- og kulturpolitikk 90-åra har løpt ifra.
  • Fyll gjerne Drammens Teater med scenekunst til glede for publikum, men tenk nytt og styr unna et regionteater det ikke er bruk for.