Nekter å slutte i lukket brorskap

Påtroppende NRK-sjef John G. Bernander er medlem av det lukkede brorskapet Frimurerlogen. - Han bør melde seg ut umiddelbart, sier leder i Journalistlaget, Olav Njaastad.

Men John Gordon Bernander har neppe tenkt til å melde seg ut av Frimurerlogen i Agder, hvor han har vært medlem siden han var student. Frimurerlogen

  • En sammenslutning for menn fra ulike samfunnslag og yrkesgrupper.
  • En selvstendig nasjonal og uavhengig organisasjon.
  • Befatter seg ikke med politiske eller religiøse stridsspørsmål.
  • Hviler på kristen grunn.
  • Ritualenes innhold er ukjente, fordi hver grad skal gi den enkelte en førstegangsopplevelse av gradens innhold.
  • Har over 17 000 medlemmer fordelt på et 80-talls loger og broderforeninger.
  • Tilbyr sine medlemmer muligheter for personlighetsvekst basert på etiske og moralske verdier.

Kilde: frimurer.no

- Vil du melde deg ut av Frimurerlogen?

- Nei. Det synes jeg er et så dumt spørsmål at det vil jeg ikke kommentere, sier Bernander til Dagbladet.

- Du skal lede et NRK som har en kultur for åpenhet, mens Frimurerlogen har mer sans for lukkede fora?

- Det er også hjertets indre rom, sier Bernander.

Eva Stabell, lederen i NRKJ - journalistenes fagforening i NRK, er kritisk til at Bernander er medlem av Frimurerlogen. Det er ikke bare snakk om at uavhengigheten kan stå på spill.

- Dette er ikke bra hvis NRK skal være en åpen institusjon og ha et åpent forhold til samfunnet. Huff, jeg håper han melder seg ut fortest mulig, sier Stabell til Dagbladet.

- Udemokratisk

Flere er kritiske til at en sjefredaktør er medlem av den tradisjonelt lukkede Frimurerlogen.

Karl Milton Hartveit skrev i 1993 boka «De skjulte brødre», en bok om frimureriets indre liv.

- Lukketheten i frimureriet tilhører en forgangen tid. Den står sterkt i strid med demokratiske prinsipper og ikke minst prinsippet om åpenhet i forvaltningen. Så jeg forstår meget godt at man kan være kritisk til at en NRK-sjef er medlem. Absolutt, sier Milton.

Da han skrev boka, gikk han gjennom Den Norske Frimurerordens matrikkel, som inneholder navn og stilling på alle medlemmer. Der fant at et flertall av medlemmene tilhører det øvre sjiktet i befolkningen og at det er et sterkt innslag av offiserer, høytstående politimenn, advokater og teologer.

- Broderskapet har en lojalitet overfor losjebrødrene, og man møtes i svært så lukkede rom. Og det er jo de mektige menn som møtes, sier Milton.

Kvinner har ikke adgang.

- Meld deg ut!

Leder i Norsk Journalistlag, Olav Njaastad, mener Bernander må melde seg ut av frimureriet før han tiltrer som NRK-sjef.

- Bernander bør melde seg ut umiddelbart av broderskapet. Frimureri hører ikke sammen med en slik jobb. Han har jo god tid på seg til å gjøre det, siden han ikke tiltrer før 15. juli. Melder han seg ikke ut vil han ikke oppfattes som uavhengig, og det bør en sjefredaktør være, sier Njaastad til Dagbladet.

Betenkt

I Redaktørforeningen, foreningen som samler norske redaktører og som kan bli en potensiell organisasjon for Bernander, er generalsekretær Nils E. Øy prinsipielt betenkt.

- Er det motforestillinger mot at medlemmer hos dere er med i Frimurerlogen?

- Det har ikke vært noen formell behandling av det. Men vi har vel sagt at redaktører bør tenke veldig nøye gjennom hva slags signal dette kan gi, og i hvilken sammenheng dette kan være betenkelig, sier Øy.

Nekter å svare

De siste årene har Frimurerlogen i Norge åpnet seg noe mer mot omverdenen. Nå har de sin egen hjemmeside på Internett, frimurer.no . Stormester Reidar Christiansen vil ikke si hva John G. Bernander kan tilføre NRK som losjebroder.

- Det vil jeg absolutt ikke svare på. Det har du sikkert forståelse for, sier Christiansen.