- Neppe kontroversielt

Vinner i eksil

- Man kan aldri vite, men jeg tror ikke de kinesiske myndighetene vil oppfatte denne pristildelingen som kontroversiell, sier universitetslektor Baisha Liu ved Institutt for østeuropeiske og orientalske studier ved Universitetet i Oslo.

- Mange forfattere i dagens Kina skriver skarpere kritisk om aktuelle samfunnsproblemer enn hva eksilforfatterne gjør, sier hun.

- Selv om Gao Xingjian forlot Kina og har bodd i Paris siden 1987, er forfatterskapet hans anerkjent av Det kinesiske akademi for samfunnsvitenskap. Vanlige kinesere kjenner ham nok ikke. Men mange kinesere vil være veldig stolte over at Kina nå har fått sin første nobelprisvinner.