Nerder for datalagring?

Hackernes trusler mot Ap skader DLD-motstanden.

MOT SIN HENSIKT: Når unge mennesker fra Anonymous-miljøet, her representert ved medlemmer i Spania, truer med å ta ned Arbeiderpartiets nettsider dersom datalagrinsdirekitvet innføres i Norge, svekker de motstanden mot direktivet, mener Dagbladets kommentator. Foto: SCANPIX
MOT SIN HENSIKT: Når unge mennesker fra Anonymous-miljøet, her representert ved medlemmer i Spania, truer med å ta ned Arbeiderpartiets nettsider dersom datalagrinsdirekitvet innføres i Norge, svekker de motstanden mot direktivet, mener Dagbladets kommentator. Foto: SCANPIXVis mer

Ønsker de unge norske «hackerne» i aktivistgruppa Anonymous å øke sannsynligheten for en innføring av EUs omstridte datalagringsdirektiv, og dermed for en svekkelse av personvernet på nett i Norge?

Det kan fort bli eneste konkrete resultat av brushodenes lite overveide trusler om å angripe Arbeiderpartiets nettsider, eventuelt også Høyres, om direktivet blir innført.

TRUSLENE ble framsatt i Dagbladet i går. I Arbeiderpartiet og Høyre blir man neppe særlig sjarmert av denne typen skremsler fra unge menn med nyervervet teknologisk makt, og definitivt ikke skremt til å skifte standpunkt.

Snarere tvert imot, skulle man tro: Trusler om digitalt hærverk bidrar bare til å bekrefte mytene om nettet som et sted fullt av skumle og uansvarlige folk, av større og mindre kaliber, som samfunnet må beskytte seg mot - for eksempel gjennom stadig strengere overvåkingsregimer.

At AP utviser maktarroganse og benytter seg av diskutable debatteknikker i sitt forsvar av direktivet, bør ikke være et argument for å spille ballen til motstanderen på denne måten. Når partisektretær Raymond Johansen i Ap sier til Dagbladet at han håper de ansvarlige bak utspillet forstår at et slikt tiltak vil skade saken deres fremfor å fremme den, har DLD-tilhengerne allerede innkassert en PR-gevinst.

Anonymous-utspillet kan også gi lov og orden-fraksjonen i Høyre drahjelp mot de som ser direktivet som uforenlig med Høyres liberale tradisjoner.

Samtidig kan utspillet bidra til å svekke legitimiteten til Anonymous-miljøets engasjement for Wikileaks.

Det er et engasjement som må kunne kalles et legitimt forsvar for ytringsfriheten, selv om virkemidlene kan diskuteres. Men i Wikileaks-saken er utgangspunktet at man opererer mot en motstander som selv ikke går av veien for udemokratiske virkemidler. Krigen føres i kyberrommet, med alle tilgjengelige virkemidler. Da forandres spillereglene.

Oppdatert: En leser spør meg om avsnittet over betyr at jeg støtter DDoS-angrep som de som er gjennomført i "Payback"-kampanjen mot ulike aktører i Wikileaks-saken. Jeg ser at formuleringen kan leses slik, men i utgangspunktet mener jeg ikke denne typen digital sabotasjevirksomhet er akseptabel fra noen av partene - rent bortsett fra at den også er kriminell. Mitt poeng var å belyse at i en situasjon der det hevdes at også amerikanske myndighter og andre samfunsinstitusjoner har benyttet slike virkemidler mot Wikileaks,  oppstår en situasjon hvor det kan være fruktbart å diskutere om visse typer «digital sivil ulydighet» kan være et moralsk akseptabelt virkemiddel i forsvaret av en ny og demokratisk viktig institusjon. Noe entydig svar på dette spørsmålet har jeg imidlertid ikke, og min kommentar skal uansett ikke leses som et generelt forsvar for kyberkriminalitet som virkemiddel - som det også framgår av sammenhengen i kommentaren forøvrig.

Selvsagt er det politiske og prinsipielle forbindelser mellom Wikileaks og Datalagringsdirektivet. Det pågår en krig om kontrollen med nettets sprengkraft, der spørsmål om ytringsfrihet og personvern er tett sammenvevd.

MEN Å TRUE et norsk politisk parti med teknologisk sabotasje fordi man ikke deler standpunkt i et politisk spørsmål som diskuteres, behandles og avgjøres gjennom demokratiske og parlamentariske prosesser? Det er ikke et forsvar for ytringsfrihet, personvern og det frie, åpne nettet.

Det er bare dumt.