BEHANDLER ANKE: Odd Nerdrum anket på tre punkter når det gjelder saksbehandlingen og det han mener er mangelfull begrunnelse i lagmannsrettens dom. Den skal i dag behandles av Høyesterett. Her er han i tingretten sammen med advokat Pål Berg i forbindelse med høstens sivile sak mot Skatt øst. Foto: Torbjørn Katborg Grønning / Dagbladet
BEHANDLER ANKE: Odd Nerdrum anket på tre punkter når det gjelder saksbehandlingen og det han mener er mangelfull begrunnelse i lagmannsrettens dom. Den skal i dag behandles av Høyesterett. Her er han i tingretten sammen med advokat Pål Berg i forbindelse med høstens sivile sak mot Skatt øst. Foto: Torbjørn Katborg Grønning / DagbladetVis mer

Nerdrum dukket ikke opp

Men nå avgjøres kunstnerens skjebne i Høyesterett.

(Dagbladet): Odd Nerdrum møtte ikke opp i rettsalen i Høyesterett i dag. Han er representert ved advokat Pål Berg, som nå går gjennom ankepunktene for høyesterettsdommerne.

Nerdrums kone, Turid Spildo, og sønnen Øde sitter på tilhørerbenken.

Dagbladet kommer tilbake med kommentarer.
 
Klokka 09.15 i dag, ble retten satt i Høyesterett. Dagbladet er til stede i rettssalen, og vil følge saken fortløpende.

Retten skal nå vurdere Nerdrums anke i straffesaken, hvor han i lagmannsretten ble dømt til to år og ti måneder i fengsel for grovt skattesvik.

Rettssaken går over to dager, og det er fem dommere som til slutt skal avgjøre Nerdrums skjebne.

Nerdrum ble 16. juni dømt for grovt skattesvik, for å ha unndratt 13 853 000 kroner fra beskatning.

Dommen ble anket, og og Høyesterett skal nå vurdere saksbehandlingen i saken.

- Mangelfull begrunnelse Nerdrum anket på tre punkter når det gjelder saksbehandlingen og det han mener er mangelfull begrunnelse i dommen.

• Likningsnemnda aksepterte at Nerdrum hadde betalt skatt av en sum på 450 000 dollar. Det gjorde ikke lagmannsretten. Nerdrum anket på at lagmannsretten satte likningsnemndas kjennelse til side uten å begrunne hvorfor.

• Norske skattemyndigheter har lagt til grunn at Nerdrum har tjent langt mer enn det amerikanske skattemyndigheter og galleriet opplyser at han solgt for. Nerdrum har anket på at lagmannsretten ikke har begrunnet hvorfor de har kommet til et langt høyere beløp enn amerikanske skattemyndigheter.

• Nerdrums forsvarer hadde hentet inn bekreftelser fra to revisorer på Island på at Nerdrum hadde skattet av to overføringer på henholdsvis 325 000 dollar og 190 000 dollar, og de ble ført som vitner. Lagmannsretten trodde ikke på vitnene eller bekreftelsene. Nerdrum har anket på at lagmannsretten ikke begrunner hvorfor disse ikke ble trodd.

Fem dommere Dagbladet avslørte i oktober dokumenter som aldri ble framlagt retten.

Ifølge eksperter viser dokumentene at Nerdrum kan ha blitt idømt en for streng straff, og kanskje ikke skulle blitt dømt til fengsel.

Dokumentene, viser også at Nerdrum høyst sannsynlig har skattet av alle summene han er dømt for å ha unndratt, men kanskje til feil tid og feil land. Men Høyesterett skal ikke vurdere disse nye dokumentene.

Fem dommere skal nå altså vurdere om lagmannsrettens dom skal oppheves.

Kan søke gjenopptakelse Alternativt kan de forkaste anken, og fengselsdommen på to år og ti måneder vil da bli stående.

Dersom Høyesterett forkaster anken, vil det umiddelbart bli satt i gang en prosess får å få Nerdrum inn på soning.

Men selv da er ikke siste punktum satt i saken. Nerdrum kan nemlig også sende saken, og de nye dokumentene, inn til gjenopptakelseskommisjonen.