Ikke i retten: Kunstneren Odd Nerdrum er sykemeldt, og møter ikke i retten under behandlingen av saken han har reist mot Skatt øst. Her er han fotografert da saken var oppe i Oslo tingrett i oktober 2012. Til høyre er Nerdrums advokat Pål Berg. Foto: Torbjørn Katborg Grønning / Dagbladet
Ikke i retten: Kunstneren Odd Nerdrum er sykemeldt, og møter ikke i retten under behandlingen av saken han har reist mot Skatt øst. Her er han fotografert da saken var oppe i Oslo tingrett i oktober 2012. Til høyre er Nerdrums advokat Pål Berg. Foto: Torbjørn Katborg Grønning / DagbladetVis mer

Nerdrum er sykemeldt

Møtte ikke i retten.

(Dagbladet): Odd Nerdrum er sykemeldt og møter ikke i retten i saken han har reist mot staten ved Skatt øst. Nerdrums advokat Pål Berg leverte en sykemelding til retten da retten ble satt i Borgarting lagmannsrett i dag tidlig. Han ga ingen nærmere kommentarer om Nerdrums sykdom.

Berg holder nå sitt innledningsforedrag i retten.

Resten av uken vil Borgarting lagmannsrett ta stilling til om skatteklagenemdas vedtak fra 2011 om å ilegge Odd Nerdrum flere millioner i restskatt for årene 1998-2002 er gyldig. Nerdrum mener han er ilagt for mye skatt, og at vedtaket må oppheves.

Saken dreier seg i all hovedsak om de samme forholdene som Nerdrum ble dømt til to år og ti måneders fengsel for i 2012. Dommen i straffesaken ble senere opphevet av Høyesterett, og straffesaken skal behandles på nytt i lagmannsretten i mai.

Da Nerdrums sivilsak, altså saken som er i retten i denne uken, ble behandlet i Oslo tingrett høsten 2012, ble Nerdrum trodd på at skattemyndighetene har talt en stor del av inntektene hans flere ganger, og at han dermed feilaktig har blitt dobbelt beskattet for deler av sine inntekter.
Dette var første gang en rettsinnstans festet lit til Nerdrums forklaring om kontantstrømmen som gikk på kryss og tvers av atlanterhavet ved årstusenskiftet.

Nerdrum tapte likevel saken, fordi retten kom til at Nerdrum selv kan klandres for å ikke ha gitt tilstrekkelige opplysninger til skattemyndighetene om sin egen økonomi. 

Dette gjelder særlig overføringer til og fra Nerdrums mye omtalte bankboks i alpebyen Lech i Østerrike. Tingretten festet ingen lit til Nerdrums forklaring om at pengene i bankboksen var et lån fra galleriet.

I tingretten var et sentralt spørsmål hvorvidt Nerdrum skal ha anledning til å legge frem dokumenter som er fremskaffet etter skatteklagenemdas vedtak i 2011. Blant disse dokumentene er blant annet et overføringsbilag som bekrefter at Nerdrum overførte 700 000 dollar fra bankboksen tilbake til Forum Gallery i New York i 2002.

Tingretten fastslo at Nerdrum bevisst har skjult overføringer frem og tilbake mellom galleriet, bankboksen og en bankkonto i Luxembourg-filialen av en islandsk bank, så lenge som mulig, og bevisreglene i skattesaker gjør at de nye dokumentene da ikke kan tillegges vekt.

Dagbladet følger saken utover dagen.