Tapte igjen: Odd Nerdrum tapte det sivile søksmålet han har anlagt mot Skatt øst.
Tapte igjen: Odd Nerdrum tapte det sivile søksmålet han har anlagt mot Skatt øst.Vis mer

Nerdrum tapte skattesaken

- Jeg blir oppgitt når jeg leser dommen, sier kunstnerens advokat.

(Dagbladet): Kunstneren Odd Nerdrum tapte anken i den sivile saken han har reist mot staten ved Skatt øst. 

- Jeg bli oppgitt når jeg leser dommen, skriver Nerdrums advokat Pål Berg i en epost til Dagbladet. 

Mangelfull regnskapsføring Odd Nerdrum gikk til sak fordi han mener han er ilagt for mye skatt, og ville ha vedtaket fra skattekontoret opphevet. Men i likhet med Oslo tingrett har heller ikke retten i ankesaken funnet noen grunn til å erklære skattevedtaket ugyldig.

Vedtaket økte Odd Nerdrums skattepliktige inntekt for årene 1998 til 2002 med i overkant av 10 millioner kroner. Nerdrum har gjort opp skattekravet, og får altså ikke igjen pengene slik han mener han har krav på. 

«Bevisføringen i Lagmannsretten har vist at Odd Nerdrums regnskapsførsel har vært svært mangelfull», heter det blant annet i dommen.

Under rettsforhandlingene vitnet revisor Bente Sletten, som hjalp Nerdrum med å føre selvangivelser. Hun kunne fortelle at Nerdrum dukket opp en gang i året med kvitteringer i bæreposer, og at mye av inntektsbilagene fra salg i USA manglet.

Blir ikke trodd om bankboks Den sivile saken dreier seg i all hovedsak om de samme pengeoverføringene som Nerdrum i 2012 ble dømt til to år og ti måneder i fengsel for å ha unndratt fra beskatning.

I likhet med alle andre rettsinnstanser som har behandlet Nerdrum-saken finner Borgarting lagmansrett det bevist at pengene som sto i Nerdrums bankboks i Østerrike, var skattepliktig inntekt i det de ble lagt i bankboksen.

Nerdrums forklaring er at de ble lagt der etter en avtale med Forum Gallery i New York som sikkerhet i tilfelle erstatningskrav for ødelagte malerier, og at han ikke hadde rett til å bruke av pengene.

«Det er etter lagmannsrettens vurdering påfallende at galleriet skal overføre 900 000 USD, som altså skulle være galleriets penger, til Nerdrum uten noe skriftlig lånedokument eller lignende», heter det i dommen.

Tar ikke stilling til dobbeltbeskatting Den nye dommen tar derimot ikke stilling til hvorfor Nerdrum overførte 700 000 dollar tilbake fra bankboksen til galleriet, og om det er de samme pengene som blir utbetalt til Nerdrum noen måneder senere.

I dommen fra Oslo tingrett fant retten det sansynliggjort at det er de samme pengene, og at Nerdrum derfor har betalt skatt av det samme beløpet flere ganger. Nerdrum tapte saken, fordi retten mente det var Nerdrums feil at ikke saken var godt nok opplyst for skattemyndighetene.

Uten å konkludere har retten nå kommet til at overføringene «ikke nødvendigvis» har sammenheng med hverandre. Fordi retten i sivilsaken bare skal avgjøre om Skatt østs vedtak var riktig basert på de opplysningene som forelå da vedtaket ble fattet, trenger ikke dommen gå nærmere inn på dette. 

Det må derimot retten gjøre når straffesaken kommer opp igjen i slutten av mai.

Hvorfor Nerdrum overførte 700 000 dollar fra bankboksen til galleriet, og om han senere får de samme pengene utbetalt, kommer til å bli det viktigste spørmålet i straffesaken.

Hvitvaskingsteori
I retten spekulerte Skatt Østs prosessfullmektige, assisterende regjeringsadvokat Tolle Stabell, i om overføringene kunne være en hvitvaskingsoperasjon der Nerdrum samarbeidet med galleriet for å få «rengjort» bankbokspengene.

Lagmannsretten tar heller ikke stilling til den teorien, men nevner den i dommen.

Dommen er enstemmig, og Nerdrum blir nødt til å betale saksomkostninger på 103 950 kroner.