Nerdrum til retten i august

Den lengste rettsforhandlingen til nå i saken.

Tilbake i retten: Odd Nerdrum møter i retten for ny ankebehandling av straffesaken mot ham den 26 august i år. Det er satt av fem dager til saken fordi påtalemyndighetene ønsket bedre tid til å føre beviser.  Foto: Sveinung U. Ystad / Dagbladet
Tilbake i retten: Odd Nerdrum møter i retten for ny ankebehandling av straffesaken mot ham den 26 august i år. Det er satt av fem dager til saken fordi påtalemyndighetene ønsket bedre tid til å føre beviser. Foto: Sveinung U. Ystad / DagbladetVis mer

(Dagbladet): Kunstneren Odd Nerdrums straffesak skal behandles på nytt i Borgarting lagmannsrett i Oslo på sensommeren.

Fra 26. august er det satt av fem dager til å behandle den skattesvikdømte malerens ankesak.

Les alt om Nerdrum-saken her.
 
- Jeg vil ikke gi noen spådom om utfallet i saken, sier Nerdrums forsvarer Pål Berg til Dagbladet, på spørsmål om hvordan har vurderer sin klients sjanser i den forestående rettssaken.

Opphevet fengselsdom Nerdrum ble i 2011 dømt til to års fengsel for grovt skattesvik av Oslo tingrett, men maleren anket saken til lagmannsretten. Der ble han dømt for å ha unndratt et høyere beløp enn i tingretten, og straffen ble skjerpet til to år og ti måneder.

Nerdrum anket også denne dommen, og i februar i år opphevet Høyesterett dommen fra lagmannsretten da de fant at dommen ikke var godt nok begrunnet.

Dette gjaldt hvorvidt en inntekt på 700 000 dollar var talt med to ganger i beløpet Nerdrum ble dømt for å ha unndratt, og om et beløp på 450 000 dollar allerede var skattet av.

Nye beviser Høsten 2012 gravde Dagbladet frem nye beviser i Nerdrum-saken, som ikke var kjent for etterforskningen, påtalemyndigheten eller Nerdrums-forsvarer. Dokumentene viser at Nerdrum trolig skattet av alle inntektene, men muligens til feil tid og delvis feil land.

Les Dagbladets Nerdrum-dokumentar «Bevisjakten» her.

I etterkant av avsløringen uttalte flere eksperter at bevisene kunne tyde på at Nerdrum var dømt for strengt og at han muligens ikke skulle hatt fengselstraff.

Vil ha fagkyndige dommere - Hvordan ser Nerdrum selv på en ny runde i retten?

- Han tar det tungt. Han er sliten av alt dette, sier Berg.

Forsvareren opplyser om at Nerdrum har søkt om fagkyndige dommere til rettssaken, men at de ennå ikke har fått svar på søknaden.

Nerdrum ønsket fagkyndige dommere også forrige gang saken ble behandlet i lagmannsretten, men søknaden ble avslått.

- En riktig dom Det er som sagt satt av fem dager i august til rettssaken, det er to dager mer enn da saken ble behandlet i lagmannsretten i 2012.

Aktor i saken, politiadvokat Asbjørg Lykkjen , sier til Dagbladet at det er fordi  påtalemyndighetene ønsker bedre tid til å legge fram beviser.

- Sist gang fikk vi litt dårlig tid til bevisførsel, og vi ønsker å legge fram mer av dokumentasjonen som finnes i saken, sier hun.

- Høyesterett opphevet dommen. Hvordan vurderer du saken nå før en ny behandling?

- Saken står som før, og bevissituasjonen er den samme. Det Høyesterett har bedt om er en bedre begrunnet dom, og da blir det lagmannsrettens oppgave å skrive en bedre dom. Vi mener fortsatt det er en riktig tiltale og at resultatet fra lagmannsretten sist gang var riktig, sier Lykkjen.

Bedre tid: Aktor i Nerdrum-saken, politiadvokat Asbjørg Lykkjen, sier til Dagbladet at hun vil legge fram mer dokumentasjon i den forestående rettssaken enn hun gjorde sist gang.
Foto: Erlend Aas / Scanpix .
Bedre tid: Aktor i Nerdrum-saken, politiadvokat Asbjørg Lykkjen, sier til Dagbladet at hun vil legge fram mer dokumentasjon i den forestående rettssaken enn hun gjorde sist gang. Foto: Erlend Aas / Scanpix . Vis mer