Neste offer

HOMOBRYLLUP 2: Dagbladet skriver på lederplass 17/9 at det er flott at landets justisminister anklager en av landets biskoper for å bidra til hat og vold. Dette er «relevant religionskritikk», i følge avisen.

Det var da svært så pompøst. Hva har justisministerens uoverveide personangrep med religionskritikk å gjøre? Ingen ting. I beste fall var det en klosset kritikk av et vielsesrituale som ikke er tilpasset dagens virkelighet. Men det er noe annet.

Dagbladet som fortsatt regner seg som liberal, synes det er helt greit at en justisminister blander seg inn i et trossamfunns egne ritualer. Avisen ser ikke at det kan være forskjell på å kritisere kirkelige regler og angripe den som må håndheve dem. Og det er helt fremmed for avisen at man må kunne forvente korrekthet og sakelighet fra et regjeringsmedlem.

Men er det ikke rimelig at et homofilt par kan få kirkelig velsignelse eller inngå partnerskap eller ekteskap i kirken? Jo, mange av oss mener dette. Men Stortinget har i religionsfrihetens navn vedtatt at dette er noe de kirkelige organer selv som må finne ut av. Heldigvis. Og dermed får det bli opp til oss som er med i kirken, å arbeide for full inkludering av homofile også i denne sammenheng. Vi skal nok vinne denne kampen også.

Men Storbergets mediekåte ubetenksomhet og Dagbladets programmatiske antikirkelighet reiser en annen problemstilling. Mobbing og uvitenhet kan gå i mange retninger. I dagens sekulære samfunn er de troende blitt en minoritet. Det er en justisminister som er et maktmenneske, ikke en biskop.

Det bør mane kirkekritikerne til å være mer selvkritiske når det gjelder grovheten i argumentasjonen. Selv kaller jeg meg kristen og homofil, men i det urbane miljøet jeg vanker, er det for lengst blitt lettere å få aksept for å være homofil enn å være kristen.

I ruinene av tidligere fordommer kan det gro opp nye. Fordommer finnes også blant dem som har vedtatt at de ikke har noen, slik Dagbladet stundom er et talende eksempel på. Når en justisminister kommer i skade for å legitimere mobbing av de troendes fremste representanter, og en av landets største aviser forsvarer det, - ja, da er på tide å spørre om de troende kan bli neste offer for de manges fordommer mot de få.