Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner, Oslos ordfører Marianne Borgen og skoledirektør Astrid Søgnen møter førsteklassinger på Brynseng skole i august. Foto: Vidar Ruud / NTB Scanpix
Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner, Oslos ordfører Marianne Borgen og skoledirektør Astrid Søgnen møter førsteklassinger på Brynseng skole i august. Foto: Vidar Ruud / NTB ScanpixVis mer

Debatt: Osloskolen

Nesten annenhver 10-klassing sliter psykisk i Oslo-skolen

Testing, måling og konkurranse har blitt de viktigste ingrediensene i Oslo-skolen. Bieffekten av denne politikken nevnes ikke – alvorlige stresslidelser. Om man er opptatt av psykisk helse, vil det være dumt å foreslå mer av det som forårsaker stress hos barn og unge.

Meninger

Jeg skriver herved et varsel. Jeg vil varsle om en skolepolitikk som har fått store konsekvenser for folkehelsen. Jeg vil varsle om at Høyre vil utsette barn i 3-årsalderen for et usunt læringspress. Jeg varsler om en utdanningsetat, som har vært ledet av Astrid Søgnen, som motarbeider forsøk på å redusere psykiske plager hos ungdom.

Dag Trulsen.
Dag Trulsen. Vis mer

Eirik Lae Solberg og Saida Begum er i Dagbladet 25. oktober, engstelige for at det skal gå galt med barnas læring nå som SV har byråden for utdanning. De er bekymret for elevenes språklige utvikling. De viser et snevert syn på hele mennesket. De uttrykker ingen bekymring over at 40 prosent av 10.-klassingene i Osloskolen har psykiske helseplager. Ungdommene oppgir stress i skolen som hovedårsak til plagene.

Barn mellom 3 og 18 år skal lære basisfag ifølge de to politikerne. Lek og trivsel er kastet ut av skolen. Nå skal barnehagene oppleve det samme. Stillesitting og skolefag skal inn i barnehagen. Bare politikerne med dragning mot internasjonale og nasjonale skolerangeringer er opptatt av dette, ikke barna. Det virker som om marginale resultatforbedringer i basisfag er viktigere enn barnas psykiske helse. Det er ingen motsetninger mellom språkopplæring og god psykisk helse.

Testing, måling og konkurranse er de viktigste ingrediensene i Oslo-skolen. Bieffekten av denne politikken nevner de ikke – alvorlige stresslidelser. Om de er opptatt av de psykiske helseplagene resultatjaget har skapt, vil det være dumt å foreslå mer av det som forårsaker stresset hos barn og unge.

Mitt råd til Høyre og Utdanningsetaten er å studere metoder som reduserer stress og fremmer læring. Borgen barnehage i Bergen er verdt et besøk. De har metoder for dette. Uten testing og skoleaktiviteter for treåringene.

«Alle skal lære mer…», er hovedintensjonen til Høyre. De kunne vært ærlige og sagt: «Du blir aldri god nok! Nye mål for læring får du uansett hvor flink du er». En direkte konsekvens er at de som får gode karakterer på skolen er like stresset som de som sliter med skolefagene. 40 prosent av 10.klassingene har utviklet psykiske helseplager. Dette er Osloskolen Astrid Søgnen ikke har villet forandre. Dette er skolen Høyre vil selge til resten av landet, og endog dytte ned i barnehagene!

Byråd Thorkildsen forsøker å tone ned stressfaktorene i skolen. Det er ikke enkelt. Astrid Søgnen og Utdanningsetaten har i flere år avvist alle stemmer som har ønsket en mer medmenneskelig skole.

Foreldre er blitt møtt av et opprop fra 140 rektorer. Lærere er blitt kalt inn på teppet og truet med personalsak. Byråd Thorkildsen mottar varsler om egen atferd. I kappløpet om å bli verdens beste i målbar, teoretisk kunnskap, virker det som om Utdanningsetaten og Høyre aksepterer at 40 prosent av ungene har stresslidelser.

Siden jeg ikke har noen å varsle til høyere i systemet, varsler jeg til oss som er nederst på rangstigen: barn, ungdom, foreldre, lærere, barnehagelærere og rektorer. Vi som hver dag ser hva stresset gjør med barn og unge.

På tide vi gjør som Søgnen og etaten. De har nektet å gjennomføre pålegg fra politisk ledelse. Da er det fritt fram for oss å nekte gjennomføring av påleggene fra Søgnen, hennes medarbeidere og politiske støttespillere.