- Nett skal bety like mye som papir

Anniken Huitfeldt foreslår endring i pressestøtten.

TIL HØRING: Anniken Huitfeldt presenterte i dag forslag til endringer i pressestøtteordningen. Foto: Nina Hansen / Dagbladet
TIL HØRING: Anniken Huitfeldt presenterte i dag forslag til endringer i pressestøtteordningen. Foto: Nina Hansen / DagbladetVis mer

(Dagbladet): Kulturminister Anniken Huitfeldt presenterte i dag forslag til endringer i pressestøtteordningen.

I et høringsnotat foreslår Regjeringen at pressestøtten endres slik at ordningen blir plattformnøytral.

- Meningen er at abonnement på nett skal telle like mye som papirabonnement. Det er den viktigste endringen vi foreslår, sier Hutifeldt.

Forslaget innebærer at støtteordningen ikke lenger vil være bundet til papiraviser, og pressen også kan få tilskudd for digitale utgivelser.

- Vi mener det er behov for å modernisere dagens pressestøtte, sier Huitfeldt.

- Motvirker utvikling - I dag taper aviser som mottar produksjonstilskudd på at leserne velger nettutgaven framfor papirutgaven. Vi ser at den papirbaserte støtteordningen motvirker innovasjon og utvikling av digitale produkter i virksomheter som får støtte. I en tid der avisopplaget går ned, må vi ha en mediestøtte som legger til rette for dette, forklarer kulturministeren videre.

I praksis betyr dette at en avis vil kunne velge å utgi papiravis tre dager i uken og nettbrett-avis to dager i uken, og likevel regnes som en fem-dagers avis i støttesammenheng.

Det foreslås et øvre tak på 40 millioner kroner.

Forslaget skal nå ut på høring med frist 25. mai 2012.

Utredning Forslaget er utarbeidet på bakgrunn av blant annet Mediestøtteutvalgets utredning fra 2010: «Lett å komme til orde, vanskelig å bli hørt — en moderne mediestøtte».

Utvalget ble nedsatt av Trond Giske, med mandat om å se på støtteordningene for hele medieområdet.

De skulle se på både på den direkte pressestøtten, men også moms.

Uenige om moms Mediestøtteutvalget støttet en videreføring eller styrking av produksjonstilskuddet til papiraviser og periodiske publikasjoner. Tilskuddet utgjør nær 90 prosent av den direkte pressestøtten i dag.

Men når det gjaldt moms var utvalget delt.

En del av utvalget ønsket at nullmomsen skulle videreføres, samtidig som at momsen på digitale medier skulle reduseres fra 25 prosent til åtte prosent.

Den andre delen av utvalget - fremmet av blant andre utvalgsleder Yngve Slettholm - ønsket å innføre åtte prosent moms på alle typer medier.

Momsspørsmålet er ikke behandlet i høringsnotatet, ettersom moms presenteres i hvert statsbudsjett, og ikke kunngjøres utenfor budsjett.