Nettbank og ansvar

NETTBANK: Grete Foss-bakk tastet ett tall feil da hun skulle overføre 500.000,- via sin nettbank. Pengene havnet på feil konto, og ble spilt bort av kontoinnehaveren. Nylig slo Bankklagenemda fast at Fossbakk selv må bære hele ansvaret for tapet. I 2005 ble det foretatt 625.000 transaksjoner hver dag via nettbank. Jobben som tidligere ble gjort av bankens ansatte, gjøres i dag av forbrukerne selv. Det er en praktisk ordning for forbrukerne, men i særdeleshet svært ressursbesparende for bankene. Mens bankene tidligere hadde ansvaret for bankansattes tastefeil, er nå ikke bare jobben, men også ansvaret overført til forbrukeren. Dette lyder ikke særlig rimelig. Særlig ikke når vi vet at en rekke nettbanker ikke sikrer forbruker i tilstrekkelig grad mot enkle og vanlige tastefeil.

REGJERINGEN har derfor, i samarbeid med bransjen, kommet opp med en rekke sikkerhetstiltak som nettbanker skal innføre innen 30. mars i år. Bl.a. skal det komme feilmelding om man taster inn for mange sifre i kontonummeret, som var saken i Fossbakks tilfelle. I tillegg skal det settes fortgang i vurderingen av finansavtaleloven. Mye tyder på at ansvarsforholdet mellom bank og forbruker bør endres i lys av dagens tekniske løsninger.