Nettløs Holberg

BERGEN (Dagbladet): I går åpnet Holbergdagene her i Bergen. I ti dager skal bysbarnet feires gjennom seminarer, kirkekonserter, tekstlesninger (ved Georg Johannesen), åpne prøver på «Niels Klim» og forelesninger.

Bergenserne feirer byens store sønn, og ønsker samtidig å skape interesse for den klassiske tradisjonen som Holberg er den fremste norske eksponenten for.

  • Men det er ett spørsmål som ikke tas opp under Holbergdagene, et spørsmål som man i dag uvegerlig stiller seg: Hvordan fikk Holberg det til - uten tilgang på Internett? Jeg mener, hvordan var det mulig på 1700-tallet å være så skolert, så oppdatert og så godt informert - uten Internett?
  • En liten gjenoppfrisking: Ludvig Holberg ble født i Bergen 3. desember 1684. 11 år gammel, foreldreløs, ble han korporal. Før han var 20 hadde han tatt latinskole i Bergen, artium i København, vært huslærer på Voss og blitt cand. theol. i København. Før han var 27 år gammel hadde han reist i Nederland, vært huslærer i Bergen og musikklærer i Kristiansand, studert to år i Oxford samt utgitt sin Introduksjon til natur- og folkerett og Lille verdenshistorie. Før han var 36 hadde han reist i Frankrike og Italia, fått tre professorater i henholdsvis metafysikk, latin og historie og utgitt «Peder Paars». Og 43 år gammel hadde han rukket å skrive godt over 30 komedier, hvorav de fleste ble oppført på Grønnegade-teatret i København.
  • Intet vondt ord om Internett. Det er et fantastisk verktøy. Det setter sitt preg på vår tilværelse allerede, og vil gjøre det enda mer i det neste århundre. Men i disse hallelujatider for alt som har med Internett å gjøre, kan man godt minne om at verden faktisk var bundet sammen av ulike informasjonsnettverk også før Internett, kunnskapen fløt fritt over landegrensene, de velutdannede kunne og visste ganske mye, og nye ideer slo ned i vidt forskjellige land, hos vidt forskjellige mennesker, samtidig.
  • Og - til den som tror at de korte og kjappe meldingene også er typiske for vår tid, anføres følgende Holberg-sitat fra 3. levnedsbrev: «Og da der ikke er noget jeg holder saa meget af som Kortfattethed, hader jeg især den slags Mennesker der pynter deres Tale med Paranteser og uvedkommende Sidespring og river en Strøm af lange, men intetsigende Sætninger af sig i ét Aandedrag.»

LUDVIG HOLBERG: Fullt oppdatert, helt uten Internett.