Nettmøte med Treholt

«Det kan nesten virke som noen ikke VIL at saken skal bli tatt opp på ny?

Geir

«En gjenopptakelse ville ha fort til en offentlig oppvask rundt svært mange sider av denne saken som myndighetene ikke er innstilt på. Makta rår fortsatt.

Arne Treholt«Du har i all tid etter dommen beklaget deg over «prosessen» - dog vil du aldri kunne ekseplifisere av hensyn til påtalemyndighetens manglende mulighet (rikets sikkerhet m.m.) til å gå deg i mediamøte på dine påstander! La det nå ligge - eller kom frem med det!

Lars Groth«Jeg har med interesse notert meg dine synspunkter og bemerkninger.

Arne Treholt«Har du noen gang vurdert å engasjere deg i kampen mot totalitære tenkesett? Jeg tenker på at du først flørter med russerne, og deretter leser man at du gjerne vil gi råd til rike arabere.

johan«Jeg viet 7 år av mitt liv fra 1967 - 1974 til kamp mot militærdiktaturet i Hellas. Dersdom du har gjort noe tilsvarende, kan vi gjerne snakke sammen.

Arne Treholt«Hevder du fullstendig uskyld, eller hva ønsker du å oppnå med gjennoptagelse?

Nysgjerrig«Jeg er uskyldig dømt for spionasje. Jeg ønsket å benytte den nyopprettede Gjenopptakelseskommisjonen som den siste sikkerhetsventil domfelte som anser seg uskyldig dømt, har.

Arne Treholt