Nettmøte om statsbudsjettet

«Hei Kristin! Jeg lurer på hva dere ønsker å gjøre for å rette opp hvileskjæret i høyere utdanning, innført av din tidligere regjeringskollega Djupedal?

Anders

«Vi har lagt fram et meget godt budsjett for forskning og høyere utdanning. Den frie basisbevilgningen til universitetene og høyskolene økes med nesten 300 mill. kroner. Bevilgningene til forskning øker med 1,6 mrd. kroner, til 19,7 mrd. kroner. I løpet av denne regjeringsperioden er bevilgningene til forskning økt nominelt med 5,5 mrd. kroner.

Kristin Halvorsen«Det er ikke FRP som har styrt Norge. Det er AP, SP og SV. Det er du som finansminister som bærer ansvaret for krisen i Norge. Det blir for dumt å skylde på FRPs partiprogram.

Frank«Hei Frank. Det er riktig at det er den nåværende regjeringen som har ansvaret for å håndtere den internasjonale finansuroen. Takket være gode reguleringer av finanssektoren, et kompetent tilsyn, gode sikringsordninger for innskytere osv. er vi godt rustet i møte med uro. Mitt poeng er at hvis vi hadde gjort det FrP har programfestet, nemlig å ikke ha politisk styring over markedet, ville vi ha vært mye mer sårbare.

Kristin Halvorsen«Hvorfor gikk ikke du av slik du lovet da du ikke greide å oppfylle 100% barnehagedekning?

Reidar J. Boldevin«De siste årene har vi hatt en eventyrlig satsing på barnehager. Løftet er innfridd. Jeg fortsetter.

Kristin Halvorsen