Nettrett til høyesterett

Frilanser anker dom i Dagbladets favør.

I 1997 og 1998 skrev fotograf Morten Løberg to kronikker i Dagbladets papirutgave. Disse ble også publisert på Dagbladet.no. Dette ville Løberg ha et tilleggshonorar for, og fikk medhold i byretten for kravet.

Dagbladet valgte å anke saken til Lagmannsretten. De var av en annen oppfatning, og mener Dagbladet tok forbehold i kolofonen om at avisa kunne publisere innsendte innlegg på nettet. Lagmannsretten la vekt på at det er fast praksis i alle landets aviser å trykke dette forbeholdet i kolofonen.

Nå har Løberg besluttet å anke til høyesterett. Han hevder at Dagbladet.no ikke kunne trykke kronikkene så lenge han ikke hadde ikke hadde gitt samtykke og krever erstatning på inntil kr. 2400. I tillegg kommer krav om saksomkostninger.