NHO og sosial dumping

POLSKE HÅNDVERKERE: Sigrun Vågeng svarer ikke på ett eneste av de punktene NHO kritiseres for i Dagbladet 22.09: At NHO motarbeider allmenngjøring av tariffavtaler, og at de går inn for at utenlandske arbeidere skal jobbe i Norge etter bruk-og-kast-prinsippet. I stedet bruker hun mye plass på å snakke om EUs utstasjoneringsdirektiv. Kanskje gjør hun det fordi hun ønsker å fremstille fagbevegelsen som motstandere av direktivet. Det er vi ikke. Vi er tvert imot skeptiske til at dette gode direktivet om minstebeskyttelse, er i ferd med å bli forvandlet til et maksimumsdirektiv – slik det blant annet er blitt gjort gjennom de ferske EF-dommene Vågeng refererer til.

I motsetning til Vågeng, så er vi nemlig ubetingede tilhengere av selve kjernen ved utstasjoneringsdirektivet. Direktivet pålegger medlemsstatene å beskytte utenlandske arbeidere, og oppfordrer til å gjøre det ved hjelp av allmenngjorte tariffavtaler. Dette er NHO som kjent motstandere av.

Vågeng skriver at NHO ikke aksepterer "at bedrifter som ansetter utenlandske arbeidstakere ikke tilbyr ryddige og ordentlige arbeidsforhold." Det kan godt være. Men NHOs medlemsbedrifter benytter systematisk useriøse underleverandører og bemanningsbyråer, fremfor å ansette folk direkte.

I Oslo Bygningsarbeiderforening har vi medlemmer som mot sin vilje har jobbet svart på prosjekter for alle de største entreprenørene i Norge, og vi møter daglig arbeidere som blir svindlet og bedratt – ofte på byggeplasser der samtlige byggeledere insisterer på at de ønsker "et seriøst arbeidsliv."

NHO har en stor jobb med å rydde i egen bakgård. Det viktigste de kan gjøre, er å slutte med å sende ut tvetydige signaler om sosial dumping. Dersom de respekterer den norske modellen, bør de dessuten slutte å undergrave denne modellens fundament: Tariffavtalene. Dersom NHO hadde fått det som de ville, ville ikke utenlandske arbeidere hatt annen "beskyttelse" enn en lovbestemt sultelønnsgrense på under 90 kroner timen, og det ville ikke vært krav til reise, kost og losji for utsendte arbeidere. Hadde NHO fått bestemme, ville alt hva byggmester Langemyhr har foretatt seg overfor egne ansatte, med andre ord vært lovlig og akseptert.