NHO og valget

MIN GJENNOMGANG av den politiske situasjonen forut for stortingsvalget i høst sett fra et næringslivssynspunkt, har falt Dagbladets lederskribent tungt for brystet. Jeg har ikke noe i mot kritikk, men hadde inntil jeg leste Dagbladets leder forventet at kritikken ville rettes mot hva jeg sier og gjør, og ikke være et sleivete forsøk på å gjengi mine synspunkter. Realiteten i saken er følgende: På NHOs generalforsamling 8. juni foretok jeg en gjennomgang av de politiske partienes posisjoner i spørsmål som er av betydning for norsk næringsliv; bl.a. den økonomiske politikken, skattepolitikk, energipolitikk, EU og WTO. Min vurdering er at regjeringspartiene har de sakene som gir grunnlag for fortsatt vekst og verdiskaping i norsk næringsliv, mens det på viktige områder er uavklarte spørsmål hos det «rødgrønne» alternativet. Samtidig ga jeg uttrykk for at det for å oppnå økt forutsigbarhet for næringslivet, er behov for tettere forbindelser på ikke-sosialistisk side, også fordi den politiske venstreside presenterer seg foran valget med en klar ambisjon om å regjere sammen. At det er mulig å få ting til med FrP innenfor ansvarlige rammer, er budsjettforliket i revidert et tydelig eksempel på: Her gjorde regjeringspartiene og FrP opp seg imellom uten at en eneste ekstra oljekrone ble brukt for å få forliket på plass.

JEG KONSTANTERER at Dagbladet, etter å ha tillagt meg synspunkter jeg aldri har gitt uttrykk for, mener jeg har hodet på en blokk, kombinert med en skadeskutt fot. For ytterligere å gjøre meg reaksjonær, gammelmodig og angstbitersk, antydes det jeg tror at valget i høst står mellom bolsjeviker og gode borgere. Jeg kan forsikre Dagbladets lederskribent at jeg ikke har angrepet SV «av gammel vane». Mitt anliggende har vært å peke på at SV har prioriteringer og oppfatninger NHO er uenig i. Det vil jeg fortsette med å gjøre. Jeg vil også fortsette med å samarbeide med SV der vi har felles standpunkter. For øvrig går moderniseringen av NHO videre med uforminsket styrke.