HELTBERGS LÆRERE STREIKER:  - Rett til en tariffavtale tas for gitt i skoleverket. Hele 98,5 prosent av Utdanningsforbundets medlemmer i sektoren har det, men på Heltberg Private Gymnas får de det ikke, skriver Utdanningsforbundet. Bildet er tatt i en annen forbindelse. Foto: Christian Roth Christensen
HELTBERGS LÆRERE STREIKER: - Rett til en tariffavtale tas for gitt i skoleverket. Hele 98,5 prosent av Utdanningsforbundets medlemmer i sektoren har det, men på Heltberg Private Gymnas får de det ikke, skriver Utdanningsforbundet. Bildet er tatt i en annen forbindelse. Foto: Christian Roth ChristensenVis mer

NHO skyver elever og lærere foran seg i en prinsippkamp

17 lærere og drøyt 200 elever ved Heltberg gymnas går en usikker framtid i møte.

Meninger

209 elever ved Heltberg Private Gymnas går en usikker vår i møte: Får de standpunktkarakterer? Utenfor skolebygget står 17 lærere og medlemmer i Utdanningsforbundet og vil tilbake til klasserommene. Det er bare én ting de må ha først: Tariffavtale.

Rett til en tariffavtale tas for gitt i skoleverket. Hele 98,5 prosent av Utdanningsforbundets medlemmer i sektoren har det, men på Heltberg Private Gymnas får de det ikke.

Det er vanskelig å forstå hvorfor. Da skolen var medlem i arbeidsgiverorganisasjonen Virke hadde de tariffavtale og Akademiet forpliktet seg til å videreføre den da de tok over. Likevel valgte de å melde skolen ut av Virke og inn i arbeidsgiverorganisasjonen Abelia, og nå nektes de en avtale.

«Å inngå en direkte avtale med Utdanningsforbundet vil innebære at skolen tvinges til å melde seg ut av arbeidsgiver- og interesseorganisasjonen Abelia» skrev rektor ved Heltberg i et informasjonsbrev før påske. Det er underlig. Utdanningsforbundet har tariffavtale med tre private skoler som er medlem av Abelia. Det hjelper lite at skolen i stedet tilbyr lærerne en «husavtale» hvor lærerne tvinges til å opprette en alternativ fagforening, hvilket i praksis fratar dem streikerett.

De nye tonene er framført av NHO, som ønsker å tvinge fram et tariffsystem i skoleverket som minner om det private næringsliv, et tariffsystem som undergraver dagens avtalesystem. I stedet ønsker de i større grad at lønns- og arbeidsvilkårene skal fastsettes lokalt. For å oppnå dette er Abelia og NHO tydeligvis villige til å skyve elever og lærere ved skolen foran seg i en prinsippkamp.

Tilbake står 17 lærere som streiker for det de er blitt lovet - en tariffavtale gjennom sin fagforening Utdanningsforbundet, slik nesten alle andre lærere i Norge har. Og drøyt 200 uskyldige elever som nå går en usikker framtid i møte.