VI OG VERDEN: Konsekvensene av økt ulikhet rammer mange: Unge som blir utkonkurrert av investorer på boligmarkedet, ansatte som tilbys nulloppgjør mens lederlønningene øker eller folk som ser at sykehjemmet tappes for finansiering, mens eierne henter ut stor profitt, skriver innsenderen. På bildet NHO-direktør Ole Erik Almlid foran NHO-konferansen Vi og verden. Foto: Vidar Ruud / NTB Scanpix
VI OG VERDEN: Konsekvensene av økt ulikhet rammer mange: Unge som blir utkonkurrert av investorer på boligmarkedet, ansatte som tilbys nulloppgjør mens lederlønningene øker eller folk som ser at sykehjemmet tappes for finansiering, mens eierne henter ut stor profitt, skriver innsenderen. På bildet NHO-direktør Ole Erik Almlid foran NHO-konferansen Vi og verden. Foto: Vidar Ruud / NTB ScanpixVis mer

Debatt: Ulikhet

NHOs blindsone

Ulikheten i Norge vokser, men dette er knapt nevnt eller forstått av NHO. Når de setter dagsordenen med egen årskonferanse gjør de lurt i å anerkjenne hvorfor folk protesterer.

Meninger

Forrige uke arrangerte NHO årskonferanse med tittelen Vi og verden. Der fikk vi i publikum hamret inn at EØS-avtalen er bra og internasjonalt samarbeid er viktig.

Kari Elisabeth Kaski.
Kari Elisabeth Kaski. Vis mer

Om vi ikke deler syn på EØS, er vi helt enige om at internasjonalt samarbeid og handel er viktig. Men NHO klarte ikke med denne konferansen å treffe på det som er de største utfordringene vi som samfunn står over, klimakrisa og ulikhetsveksten. NHO blir irrelevante hvis de ikke forstår og tar dette på alvor.

Nylig ga Tankesmia Agenda ut et notat hvor de presenterer resultatene fra en undersøkelse hvor de har spurt folk om hvilke utviklingstrekk de er mest engstelig for at vil gjelde i det norske samfunnet i år 2100.

Undersøkelsen viser at bekymringene er størst for klimaendringer, svekka velferdsstat og økonomisk ulikhet. Samtidig viste fjorårets årlige Ungdata-undersøkelse at færre unge enn før tror de får et lykkelig liv. Klimaendringer og forventninger om arbeidsledighet i framtida gjør ungdom mindre optimistiske.

Men det gjelder ikke bare de unge. En undersøkelse gjennomført av Sentio på oppdrag for Klassekampen, presentert i desember 2018, viser at 40 prosent av befolkningen tror de som vokser opp i dag vil få en vanskeligere økonomisk framtid. Framtidsbarometeret til Finans Norge viser også at det er økt usikkerhet i norske husholdninger, særlig når det kommer til forventninger om egen økonomi.

Mange bekymrer seg altså for framtida. Dette må vi politikere ta på det største alvor. Men også andre aktører som har makt til å forme samfunnsutviklingen, som NHO, burde ta dette på alvor. Og her feiler NHO.

Ulikheten øker i Norge. Den rikeste prosenten eier nå en fjerdedel av all formue i Norge. Samtidig får de rikeste en stadig større del av inntektene. De med lavest lønn har stått tilnærmet stille i lønnsutvikling siden 2008. Arbeidere får mindre av verdiskapningen, mens kapitaleierne får en stadig større del av en voksende økonomi. Barnefamilier og enslige forsørgere opplever at deres inntekt vokser saktere enn for resten.

Konsekvensene av økt ulikhet rammer mange: Unge som blir utkonkurrert av investorer på boligmarkedet, ansatte som blir tilbudt nulloppgjør i lønnsforhandlinger samtidig som lederlønningene øker eller folk som ser at sykehjemmet tappes for finansiering, mens eierne av sykehjemmet henter hjem stor profitt.

NHO er nødt til å forstå ulikhetsveksten og ta på alvor at verdiene som skapes må fordeles jevnere. Og de må være med på å fremme politikk som motvirker denne utviklinga. I stedet ser vi eksempler på det motsatte. NHO tar til orde for å fjerne selskapsskatten, forsvarer profitt i velferden og bruker ESA på å ta omkamp på vilkår for arbeidsfolk i Norge.

Omfordelende skatt, felles velferd og organiseringa av arbeidsliv er de tre viktigste søylene i et samfunn med små forskjeller. Men NHO vil svekke disse søylene.

Når forskjellene øker, vil stadig nye grupper bli rammet. Alle taper på økt ulikhet. Tilliten i samfunnet, som mange snakket varmt om på NHOs årskonferanse, svekkes med større ulikhet. Det samme gjør den økonomiske veksten. Noe som i alle fall bør bekymre NHO. Vi bør derfor forvente at norsk næringsliv og arbeidsgivere deler folks bekymring for framtida, og arbeider for å bli en del av løsningen på ulikhetsutfordringene.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.