Nilsen, Rudolf

Bibliografi:

• På stengrunn (lyrikk) 1924

• På gjensyn (lyrikk) 1926

• Hverdagen (lyrikk) 1929

• Samlede dikt (lyrikk) 1935

• Hilsen og håndslag (lyrikk) 1974

• Rulle forteller (prosa v/Jon Michelet og Martin Nag) 1974

  • Hundreårsutgaven - Samlede og upubliserte dikt, (ved Nils Voje Johansen og Hugo Lauritz Jenssen) 2001.