Nistad, Ingvar

Navn:

Ingvar Nistad

Født:

1954 i Sunnfjord

Bosted:

Strandvik

Yrke:

Tegnelærer i videregående skole, keramiker og forfatter

Bakgrunn:

Var ferdig med lærerhøgskolen i Sogndal i 1977. Begynte på Kunsthøgskolen i Bergen i 1979, og var ferdig der i 1983. Har siden jobbet som lærer, men arbeidet med keramikk ved siden av. Begynte å skrive på slutten av 70-tallet.

Debuterer med diktsamlingen «Eg les denne steinen» i år, men hadde tekster på trykk i «Gyldendals aktuelle magasin» for over 20 år siden. Har også to dikt ute på nettutgaven av Vinduet.