Noam Chomsky har rett

SAKPROSA: Stian Bromark hevder i Dagbladet 26. mai at Noam Chomsky, som mange regner for den fremste intellektuelle debattanten i USA i dag, er «kranglesjuk og stormunnet» og at hans skarpe kritikk av USAs politikk høres «småkoko ut». Det forteller trolig mer om Bromark enn om mannen han raljerer over. For når Chomsky bruker sterke ord, er det ganske enkelt fordi han i motsetning til altfor mange andre nevner tingene ved deres rette navn.

Han tar ikke feil i at USA lenge har stilt mot militært verdensherredømme og at landet i nyere tid har ansvaret for mer innblanding, krig og forakt for folkeretten enn noen annet land.

Men Chomsky har også rett i at det fins «et annet Amerika». Det er det han selv tilhører.

Stian Bromark tillegger tilsynelatende Chomsky den oppfatningen at USA «har støttet diktatorer som Chiles Allende». Her har Bromark tydeligvis forvekslet demokraten Allende med diktatoren Pinochet. President Allende ledet en sentrum-venstre mindretalls regjering som fikk 44 prosent av stemmene ved demokratiske valg i Chile i mars 1973. Han prøvde å føre en sosialistisk politikk, og med støtte fra Washingtons CIA styrtet militærjuntaen til Pinochet ham et halvt år senere.

Bromark kan også fortelle at Chomsky «går Milosevics ærend når han påstår at den kosovoalbanske utrenskningen ikke startet før, men etter NATOs bombing i 1999». Her gjengir han den historieforfalskningen som det har lykkes lederne i USA og NATO å få praktisk talt hele den vestlige verden til å svelge. Men på nytt har Chomsky rett. OECD påviste i 1999 at folkefordrivelsen først tok til en dag eller to etter at NATO startet bombingen.

Likevel er Bromark kanskje inne på noe når han ironiserer over Chomskys «overgrundige dokumentasjon». Hvorfor dokumentere når man likevel slipper til i mediene med lettvinte påstander?