- Nød lærer nakne kunstnere å kjøre trikk

Venstresida vil bruke mer skattepenger på kunstnerstipender. Regjeringa kaller utspillet «ironisk».

VIL GI KUNSTNERE FEITERE LOMMEBOK: SVs Bård Vegar Solhjell vil at det brukes mer offentlige penger på å støtte kunstnere.   Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet
VIL GI KUNSTNERE FEITERE LOMMEBOK: SVs Bård Vegar Solhjell vil at det brukes mer offentlige penger på å støtte kunstnere. Foto: Lars Eivind Bones / DagbladetVis mer

(Dagbladet): Mandag kveld kom de borgerlige til enighet om statsbudsjett for 2016, men i SV mener man uansett at regjeringa gjør for lite for norske kunstneres lommebok, som har blitt slankere med åra. 

Et utvalg ledet av Vigdis Skarstein Moe presenterte i vinter en utredning om kunstnerøkonomi i Norge. Utvalget slo fast at økonomien til norske kunstnere har blitt dårligere de siste åra, og at billedkunstnere er den gruppa som er aller hardest rammet.

I sitt utkast til alternativt statsbudsjett forslår SV derfor en rekke tiltak partiet mener skal feite opp lommeboka til landets kunstnere. Tallenes tale fra Skarstein-rapporten forteller at kunstnere tjente 9 prosent mindre i 2013 enn i 2006. På samme tidsperiode har nordmenn flest i snitt gått 23 prosent opp i lønn.

Nakne kunstnere
SV vil rette opp denne skjevheten - for unngå at talenter sulter seg for kunsten, eller eventuelt gir opp drømmen. 

- Jeg tror ikke nød lærer naken kunstner å spinne, men snarere å kjøre trikk. Det er bare rimelig at man skal ha et ålreit levebrød dersom man er kunstner. Kultur er som idrett og akademiske prestasjoner - man må få tid til å bygge seg opp, sier Bård Vegar Solhjell, SVs kulturpolitisk talsperson. 

Solhjell oppfordrer regjeringa til å åpne pengepungen og flytte noen av kronene over til kunstneres lommebøker. 

- Det har manglet en vilje til å gjøre noe med dette, for det er ikke spesielt dyre tiltak vi snakker om, og det vi foreslår gir ganske klare forbedringer i økonomien til norske kunstnere, sier han. 

Flere stipender Blant annet vil SV bruke 8,5 millioner på å forbedre stipendordninga for kunstnere, og 11 millioner å utlyse 50 nye kunstnerstipend, slik at flere kan leve av å lage kunst. Solhjell sier det ikke skal være noen skam forbundet med det å være kunstner og leve på statsstøtte, og han men er at ikke alle kunstnere vil kunne appellere til næringslivets sponsormidler, slik kulturminister Thorhild Widvey (H) ønsker.

- Det er en illusjon å tro alle kunstnere kan appellere til private sponsormidler. Her er det en ideologisk forskjell mellom oss: Jeg syns det er bra om vi bruker offentlige penger som noe som er et offentlig gode, nemlig god kunst og kultur.

I kulturdepartmentet omtales Solhjells bønn om mer penger til norske kunstnere som «litt ironisk».

- Jeg registrere at etter åtte år med SV i regjering, til tross for at de doblet kulturbudsjettet med litt regnetriks, så dokumenterer Skarstein-utredninga at kunstnere tjener mindre på kunsten enn før SV inntok regjeringa, sier Bjørgulv Borgundvaag til Dagbladet.

Ironi eller ikke? Han er statssekretær i kulturdepartementet og minner om at Solhjell så sent som i oktober påpeket at kultursatsing ikke bør måles i kroner og øre. At Solhjell nå vil ha mer penger til kunstnere, syns Borgundvaag derfor er rart. 

- Det er deres eneste svar på alt - å bruke mer penger. Da har de tydeligvis ikke lært noenting. Utredninga de rødgrønne selv bestilte registrerer et misforhold mellom ressurser brukt til kunst og det som har kommet tilbake i form av kunstproduksjon. Regjeringa opprettholder et sterkt kulturbudsjett og har i tillegg fulgt opp dette ved å revitalisere kultur som næring, fortsetter statsekretæren.

Solhjell ser ikke denne samme ironien i saken som Borgundvaag gjør: 

- Statssekretæren forstår tydeligvis ikke hva ironi er, sier han.